Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Ένατος μάρτυρας κατηγορίας

Η Μοναχή Α. δεν θα μπορούσε να λείπει από τον συρφετό των κατ` εντολήν του μητροπολίτου μαρτύρων. Τις εναντίον μου καταθέσεις της συγκεκριμένης μάρτυρος τις δημοσιεύω κατωτέρω.
Δια την μοναχή Α. αναφέρω τα εξής:
Ήτο Διευθύντρια του Ευαγούς Ιδρύματος περιθάλψεως Απόρων Θηλέων υπό την ονομασίαν «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Θηλέων η Αγία Φιλοθέη» εις την Καλογρέζα.

Μέχρι του έτους 1994 που εξελέγη μητροπολίτης Ν. Ιωνίας ο κ. Κωνσταντίνος το ίδρυμα λειτουργούσε ως ορφανοτροφείον. Εν συνεχεία η χρήση του άλλαξε και λειτουργούσε ως παιδικός σταθμός υπό την ονομασίαν «Παναγία η Βρεφοκρατούσα». Δια την φιλοξενίαν οι γονείς επλήρωναν εις το ίδρυμα, διάφορα χρηματικά ποσά δια την καθημερινή φιλοξενία των παιδιών.
Οι αποδείξεις που έδιδε η μοναχή Α. δεν ανέγραφαν την ένδειξιν παροχής υπηρεσιών για να μην φαίνεται ότι οι γονείς πληρώνουν για την φύλαξιν των παιδιών, αλλά εξέδιδε τις αποδείξεις ως δωρεά υπέρ του ιδρύματος. Η παραπλανητική αυτή τακτική αποσκοπούσε εις το γεγονός ότι το ίδρυμα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος.      

Την ίδια τακτική ακολουθούσε και ο π. Δημήτριος Παπαγρηγορίου γραμματεύς της μητροπόλεως δίδοντας παρόμοιες αποδείξεις εις τους Ιερείς της μητροπόλεως οι οποίοι ελάμβαναν από τον ίδιο τα έντυπα των αιτήσεων αδειών γάμου πληρώνοντας κατ` αναλογίαν διάφορα χρηματικά ποσά με την ένδειξιν της δωρεάς υπέρ του ευαγούς ιδρύματος προστασίας θηλέων η Αγία Φιλοθέη. Με τον τρόπο αυτό ο μητροπολίτης εκάλυπτε αυτή την παρανομία. Η εφευρετικότητα του μητροπολίτου Κων/νου αποσκοπούσε στην οικονομική ενίσχυση των συνεργατών του.
Δια την προσφιλή τακτική του μητροπολίτου Κων/νου και των συνεργατών του να απολύουν εργαζομένους εις την μητρόπολη Ν. Ιωνίας δημοσιεύω ένα έγγραφό του σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο με αριθ. πρωτ. 414/3-7-2000 αναφερόμενο εις την απόλυση της μαγείρισσας του ιδρύματος Φ.Κ.. Υποθέτω ότι ο μητροπολίτης Κων/νος έστειλε αυτό το έγγραφό προς την μαγείρισσα Φ.Κ. με την εισήγηση της προϊσταμένης του ιδρύματος μοναχής Α.. Επίσης δημοσιεύω και την παραπονετική επιστολή της Φ.Κ., προς τον μητροπολίτη Κων/νο.

Την θέση της μαγείρισσας την είχε η μητέρα της Φ.Κ. η οποία παραιτήθηκε με την προϋπόθεση να αναλάβει το ίδιο εργασιακό πρόγραμμα η κόρη της. Τελικώς η Φ.Κ. απελύθη υπό του μητροπολίτου Κων/νου ο οποίος δεν έλαβε υπ` όψιν του τα προβλήματα υγείας του νεογέννητου παιδιού της.                       
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.

ΥΓ.
Αναφέρω επίσης ότι το έτος 2002 είχα καταγγείλει στο υπουργείο Οικονομικών, οικονομικές ατασθαλίες εις την μητρόπολη Ν. Ιωνίας συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων της. Μέχρι σήμερα το υπουργείο πραγματοποίησε έλεγχο και μου παρέδωσε το πόρισμα του οικονομικού ελέγχου μόνον για την μητρόπολη. Επίσης αναφέρω ότι την 30/3/2011 κατέθεσα αίτηση προς το υπουργείο Οικονομικών ΔΕΚΟ η οποία καταχωρήθηκε με αριθ. πρωτ. 1049113/Ε1. Με την αίτηση αυτή ζητούσα από τον Γενικό Διευθυντή κ. Κουτσιλιέρη Ανάργυρο να μου παραδώσουν το οικονομικό πόρισμα.

Ο Γενικός Διευθυντής μου έστειλε απαντητική επιστολή την οποία δημοσιεύω κατωτέρω και με ενημέρωνε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος εις τα ιδρύματα της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας με την αιτιολογία της ανεπάρκειας χρόνου. Συγκεκριμένα ο ως άνω Διευθυντής τονίζει επί του θέματος τα εξής: «...με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου εργασίας, που δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί σε ορισμένο εκ των προτέρων χρόνο... Παρ` όλα αυτά, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, η Υπηρεσία μας ζήτησε από την Οικονομική Επιθεωρήτρια, που διενεργεί τον έλεγχο στο προαναφερόμενο Ν. Π. την επίσπευση και ολοκλήρωση του ελέγχου και την Υποβολή του σχετικού πορίσματος». Έως και σήμερα είναι άγνωστον το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καταγγελίας μου.                
Ο ίδιος. 

Στοιχεία μάρτυρας
Ονοματεπώνυμον: Α. Μοναχή

Επάγγελμα:  ...................................
Δ/νση κατοικίας: Καλογραίζα   Ετών  43

Ερώτησις: Ορκίζεσαι εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να πης την αλήθειαν και μόνον αυτήν.
Απάντησις: Ορκίζομαι.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι ο Γρηγόριος Σταμούλης, κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας & Φιλ/φείας, επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, εκτοξεύει διαφόρους κατηγορίας εναντίων των λειτουργών Αυτής και δη κατά του προϊσταμένου αυτού Μητροπολίτου κκ. Κωνσταντίνου;
Απάντησις: Λόγω του ότι δεν επισκέπτομαι συχνά τα Γραφεία της Μητροπόλεως παρά μόνον δι` υπηρεσιακούς λόγους δεν γνωρίζω και δεν έχω ιδίαν γνώσιν αυτών που αναφέρονται στην ερώτηση. Εκείνο που γνωρίζω προσωπικά είναι ότι πολλές φορές που επεσκέφθην τον Μητροπολίτην στο Γραφείον του τον είδα να είναι πολύ πικραμένος και στενοχωρημένος και μου είπε με μεγάλη πικρία ότι ο Γρηγόρης Σταμούλης κλητήρας της Μητροπόλεως αυθαδειάζη μου φέρεται με απρέπεια και ασέβεια και με πικραίνει πάρα πολύ. Κάποια μέρα, που βρισκόμουν πάλι στο Γραφείο του Μητροπολίτου ο Γρηγόριος Σταμούλης άνοιξε την πόρτα του Γραφείου και με τρόπον έντονο λέει στο Δεσπότη κρατόντας στα χέρια του ένα φάκελλο «Ότι είναι για μένα να μην μου το στέλνης με τον Παπαγιώργη, αλλά να μου το αφήνης στο γραφείο μου». Όπως αντιλήφθην ο Δεσπότης επικράνθη και εστενοχωρήθη για την συμπεριφορά του αυτή και του είπε «Σε παρακαλώ φύγε Γρηγόρη πάρα πολύ με έχεις κουράσει». Μόλις έφυγε ο Γρηγόρης ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος προς εμένα μου είπε «Βλέπεις γερόντισα τι συμπεριφορά έχει»;.

Στα άλλα ερωτήματα, που μου εθέσατε δεν έχω προσωπικήν αντίληψιν και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμην.
Ερώτησις: Έχεις άλλο τι να προσθέσεις και γράμματα γνωρίζεις

Απάντησις: Δεν έχω να προσθέσω άλλο τι παρά μόνον ότι διάχυτος είναι η γνώμη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας ότι η συμπεριφορά και η στάση του Γρηγορίου Σταμούλη ως οδηγού και κλητήρος της Ιεράς Μητροπόλεως είναι ανάρμοστος και ασεβής προς τον Μητροπολίτην και τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.  Γράμματα γνωρίζω.
Η παρούσα αναγνωσθείσα υπό του Γραμματέως Ιερέως Ε. Κ. ενώπιον της Μάρτυρος υπογράφεται ως έπεται.                        
 
 


Η επιστολή της μαγείρισσας του ιδρύματος Φ. Κ.

Ν. Ιωνία 4-9-2000

Προς  
Ιερά Μητρόπολη

Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας
142 31 Ν. Ιωνία

            Κύριοι

Με έκπληξη και παράπονο διάβασα την με αριθ. πρωτ. 414 επιστολή σας που μου παρεδόθη περί τα τέλη Ιουλίου 2000.
Ως γνωστόν εργάζομαι στο ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως από το έτος 1992 μέχρι σήμερα. Έως τον Σεπτέμβριο του 1999 εκτελούσα καθήκοντα μαγείρισσας και από τότε εκτελώ χρέη βρεφονηπιοκόμου από Δευτέρα έως Πέμπτη και καθήκοντα μαγείρισσας την Παρασκευή και το Σάββατο.
Όλο αυτό το διάστημα των 8 ετών εργάζομαι με περισσή ευσυνειδησία και ζήλο επί έξι ημέρες την εβδομάδα. Ποτέ δεν είχα απουσιάσει από την εργασία μου μέχρι το έτος 2000.
Δυστυχώς όμως η νεογέννητη κόρη μου ηλικίας μόλις είκοσι μηνών σήμερα, πάσχει από σοβαρή καρδιοπάθεια και το Φεβρουάριο του 2000 χρειάστηκε να χειρουργηθεί και υπεβλήθη σε καθετηριασμό και βαλβιδοπλαστική της πνευμονικής βαλβίδος. Ενημέρωσα λοιπόν την προϊσταμένη μου Αδελφή (μοναχή), Α., δυο βδομάδες πριν την επέμβαση, ότι επρόκειτο να απουσιάσω για δυο ημέρες ώστε να είμαι κοντά στην κορούλα μου στο χειρουργείο. Το Μάρτιο 2000 έλειψα μια ημέρα διότι επεβλήθην σε εγχείρηση χολής (μάλιστα δεν έλαβα ούτε αναρρωτική άδεια). Το Μάιο 2000 έλειψα μια ημέρα διότι η κόρη μου χρειάστηκε να υποστεί πάλι καθετηριασμό. Τέλος τον Ιούνιο 2000 έλειψα δυο ημέρες διότι η κόρη μου εισήχθη επειγόντως στο Νοσοκομείο «Παίδων» με γαστρεντερίτιδα. Όλες τις φορές, πλην της τελευταίας, που ήταν έκτακτο περιστατικό και ειδοποίησα μια ημέρα πριν, ειδοποιούσα την  Αδελφή (μοναχή) Α. δυο βδομάδες πριν την προγραμματισμένη εγχείρηση.
Όλες κι όλες τέσσερις φορές έχω απουσιάσει από την εργασία μου σε αυτά τα οκτώ έτη που εργάζομαι – έχοντας πάντα ειδοποιήσει πολύ πριν την προϊσταμένη μου – κι αυτό διότι επρόκειτο περί χειρουργικών επεμβάσεων και χρειάστηκε να γίνει εισαγωγή στο Νοσοκομείο.
Θεωρώ λοιπόν άδικο να κατηγορούμαι ότι απουσιάζω «πολλάκις» και «για ασημάντους αιτίας». Αντίθετα έχω επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, ποτέ δεν έχω πάρει ρεπό, ποτέ μειωμένο ωράριο λόγω μητρότητας και βοηθάω στον καθαρισμό του βρεφονηπιακού σταθμού και του ορφανοτροφείου οικειοθελώς (παρότι δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντά μου) και αφιλοκερδώς.
Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι και τις ημέρες αυτές που όπως προανέφερα ήταν αναγκαστική η απουσία μου δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία του σταθμού, αφού εργάζεται σε αυτόν και η συνάδελφος μου Ι. Λ., η οποία μάλιστα σε μόνιμη βάση κρατά το Σταθμό μόνη της την Παρασκευή και το Σάββατο που εγώ εκτελώ χρέη μαγείρισσας και συν τοις άλλης γνωρίζει το πρόβλημά μου και το κατανοεί.
Τέλος θα ήθελα να δηλώσω και με την παρούσα μου την αφοσίωση μου στην εργασία που μου έχει ανατεθεί και ότι η κορούλα  μου θα χρειάζεται να υποβάλλεται σε τρίπλεξ καρδιάς κάθε τρεις μήνες και ως εκ τούτου θα αναγκαστώ να απουσιάζω την ημέρα εκείνη.
Για όλα όσα ανέφερα έχω παραστατικά έγγραφα και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να σας τα επιδείξω.
Μετά τιμής
                                                                                                                                          Φ. Κ.