Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Ένατος μάρτυρας κατηγορίας

Η Μοναχή Α. δεν θα μπορούσε να λείπει από τον συρφετό των κατ` εντολήν του μητροπολίτου μαρτύρων. Τις εναντίον μου καταθέσεις της συγκεκριμένης μάρτυρος τις δημοσιεύω κατωτέρω.
Δια την μοναχή Α. αναφέρω τα εξής:
Ήτο Διευθύντρια του Ευαγούς Ιδρύματος περιθάλψεως Απόρων Θηλέων υπό την ονομασίαν «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Θηλέων η Αγία Φιλοθέη» εις την Καλογρέζα.

Μέχρι του έτους 1994 που εξελέγη μητροπολίτης Ν. Ιωνίας ο κ. Κωνσταντίνος το ίδρυμα λειτουργούσε ως ορφανοτροφείον. Εν συνεχεία η χρήση του άλλαξε και λειτουργούσε ως παιδικός σταθμός υπό την ονομασίαν «Παναγία η Βρεφοκρατούσα». Δια την φιλοξενίαν οι γονείς επλήρωναν εις το ίδρυμα, διάφορα χρηματικά ποσά δια την καθημερινή φιλοξενία των παιδιών.
Οι αποδείξεις που έδιδε η μοναχή Α. δεν ανέγραφαν την ένδειξιν παροχής υπηρεσιών για να μην φαίνεται ότι οι γονείς πληρώνουν για την φύλαξιν των παιδιών, αλλά εξέδιδε τις αποδείξεις ως δωρεά υπέρ του ιδρύματος. Η παραπλανητική αυτή τακτική αποσκοπούσε εις το γεγονός ότι το ίδρυμα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος.      

Την ίδια τακτική ακολουθούσε και ο π. Δημήτριος Παπαγρηγορίου γραμματεύς της μητροπόλεως δίδοντας παρόμοιες αποδείξεις εις τους Ιερείς της μητροπόλεως οι οποίοι ελάμβαναν από τον ίδιο τα έντυπα των αιτήσεων αδειών γάμου πληρώνοντας κατ` αναλογίαν διάφορα χρηματικά ποσά με την ένδειξιν της δωρεάς υπέρ του ευαγούς ιδρύματος προστασίας θηλέων η Αγία Φιλοθέη. Με τον τρόπο αυτό ο μητροπολίτης εκάλυπτε αυτή την παρανομία. Η εφευρετικότητα του μητροπολίτου Κων/νου αποσκοπούσε στην οικονομική ενίσχυση των συνεργατών του.
Δια την προσφιλή τακτική του μητροπολίτου Κων/νου και των συνεργατών του να απολύουν εργαζομένους εις την μητρόπολη Ν. Ιωνίας δημοσιεύω ένα έγγραφό του σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο με αριθ. πρωτ. 414/3-7-2000 αναφερόμενο εις την απόλυση της μαγείρισσας του ιδρύματος Φ.Κ.. Υποθέτω ότι ο μητροπολίτης Κων/νος έστειλε αυτό το έγγραφό προς την μαγείρισσα Φ.Κ. με την εισήγηση της προϊσταμένης του ιδρύματος μοναχής Α.. Επίσης δημοσιεύω και την παραπονετική επιστολή της Φ.Κ., προς τον μητροπολίτη Κων/νο.

Την θέση της μαγείρισσας την είχε η μητέρα της Φ.Κ. η οποία παραιτήθηκε με την προϋπόθεση να αναλάβει το ίδιο εργασιακό πρόγραμμα η κόρη της. Τελικώς η Φ.Κ. απελύθη υπό του μητροπολίτου Κων/νου ο οποίος δεν έλαβε υπ` όψιν του τα προβλήματα υγείας του νεογέννητου παιδιού της.                       
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.

ΥΓ.
Αναφέρω επίσης ότι το έτος 2002 είχα καταγγείλει στο υπουργείο Οικονομικών, οικονομικές ατασθαλίες εις την μητρόπολη Ν. Ιωνίας συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων της. Μέχρι σήμερα το υπουργείο πραγματοποίησε έλεγχο και μου παρέδωσε το πόρισμα του οικονομικού ελέγχου μόνον για την μητρόπολη. Επίσης αναφέρω ότι την 30/3/2011 κατέθεσα αίτηση προς το υπουργείο Οικονομικών ΔΕΚΟ η οποία καταχωρήθηκε με αριθ. πρωτ. 1049113/Ε1. Με την αίτηση αυτή ζητούσα από τον Γενικό Διευθυντή κ. Κουτσιλιέρη Ανάργυρο να μου παραδώσουν το οικονομικό πόρισμα.

Ο Γενικός Διευθυντής μου έστειλε απαντητική επιστολή την οποία δημοσιεύω κατωτέρω και με ενημέρωνε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος εις τα ιδρύματα της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας με την αιτιολογία της ανεπάρκειας χρόνου. Συγκεκριμένα ο ως άνω Διευθυντής τονίζει επί του θέματος τα εξής: «...με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου εργασίας, που δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί σε ορισμένο εκ των προτέρων χρόνο... Παρ` όλα αυτά, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, η Υπηρεσία μας ζήτησε από την Οικονομική Επιθεωρήτρια, που διενεργεί τον έλεγχο στο προαναφερόμενο Ν. Π. την επίσπευση και ολοκλήρωση του ελέγχου και την Υποβολή του σχετικού πορίσματος». Έως και σήμερα είναι άγνωστον το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καταγγελίας μου.                
Ο ίδιος. 

Στοιχεία μάρτυρας
Ονοματεπώνυμον: Α. Μοναχή

Επάγγελμα:  ...................................
Δ/νση κατοικίας: Καλογραίζα   Ετών  43

Ερώτησις: Ορκίζεσαι εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να πης την αλήθειαν και μόνον αυτήν.
Απάντησις: Ορκίζομαι.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι ο Γρηγόριος Σταμούλης, κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας & Φιλ/φείας, επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, εκτοξεύει διαφόρους κατηγορίας εναντίων των λειτουργών Αυτής και δη κατά του προϊσταμένου αυτού Μητροπολίτου κκ. Κωνσταντίνου;
Απάντησις: Λόγω του ότι δεν επισκέπτομαι συχνά τα Γραφεία της Μητροπόλεως παρά μόνον δι` υπηρεσιακούς λόγους δεν γνωρίζω και δεν έχω ιδίαν γνώσιν αυτών που αναφέρονται στην ερώτηση. Εκείνο που γνωρίζω προσωπικά είναι ότι πολλές φορές που επεσκέφθην τον Μητροπολίτην στο Γραφείον του τον είδα να είναι πολύ πικραμένος και στενοχωρημένος και μου είπε με μεγάλη πικρία ότι ο Γρηγόρης Σταμούλης κλητήρας της Μητροπόλεως αυθαδειάζη μου φέρεται με απρέπεια και ασέβεια και με πικραίνει πάρα πολύ. Κάποια μέρα, που βρισκόμουν πάλι στο Γραφείο του Μητροπολίτου ο Γρηγόριος Σταμούλης άνοιξε την πόρτα του Γραφείου και με τρόπον έντονο λέει στο Δεσπότη κρατόντας στα χέρια του ένα φάκελλο «Ότι είναι για μένα να μην μου το στέλνης με τον Παπαγιώργη, αλλά να μου το αφήνης στο γραφείο μου». Όπως αντιλήφθην ο Δεσπότης επικράνθη και εστενοχωρήθη για την συμπεριφορά του αυτή και του είπε «Σε παρακαλώ φύγε Γρηγόρη πάρα πολύ με έχεις κουράσει». Μόλις έφυγε ο Γρηγόρης ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος προς εμένα μου είπε «Βλέπεις γερόντισα τι συμπεριφορά έχει»;.

Στα άλλα ερωτήματα, που μου εθέσατε δεν έχω προσωπικήν αντίληψιν και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμην.
Ερώτησις: Έχεις άλλο τι να προσθέσεις και γράμματα γνωρίζεις

Απάντησις: Δεν έχω να προσθέσω άλλο τι παρά μόνον ότι διάχυτος είναι η γνώμη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας ότι η συμπεριφορά και η στάση του Γρηγορίου Σταμούλη ως οδηγού και κλητήρος της Ιεράς Μητροπόλεως είναι ανάρμοστος και ασεβής προς τον Μητροπολίτην και τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.  Γράμματα γνωρίζω.
Η παρούσα αναγνωσθείσα υπό του Γραμματέως Ιερέως Ε. Κ. ενώπιον της Μάρτυρος υπογράφεται ως έπεται.                        
 
 


Η επιστολή της μαγείρισσας του ιδρύματος Φ. Κ.

Ν. Ιωνία 4-9-2000

Προς  
Ιερά Μητρόπολη

Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας
142 31 Ν. Ιωνία

            Κύριοι

Με έκπληξη και παράπονο διάβασα την με αριθ. πρωτ. 414 επιστολή σας που μου παρεδόθη περί τα τέλη Ιουλίου 2000.
Ως γνωστόν εργάζομαι στο ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως από το έτος 1992 μέχρι σήμερα. Έως τον Σεπτέμβριο του 1999 εκτελούσα καθήκοντα μαγείρισσας και από τότε εκτελώ χρέη βρεφονηπιοκόμου από Δευτέρα έως Πέμπτη και καθήκοντα μαγείρισσας την Παρασκευή και το Σάββατο.
Όλο αυτό το διάστημα των 8 ετών εργάζομαι με περισσή ευσυνειδησία και ζήλο επί έξι ημέρες την εβδομάδα. Ποτέ δεν είχα απουσιάσει από την εργασία μου μέχρι το έτος 2000.
Δυστυχώς όμως η νεογέννητη κόρη μου ηλικίας μόλις είκοσι μηνών σήμερα, πάσχει από σοβαρή καρδιοπάθεια και το Φεβρουάριο του 2000 χρειάστηκε να χειρουργηθεί και υπεβλήθη σε καθετηριασμό και βαλβιδοπλαστική της πνευμονικής βαλβίδος. Ενημέρωσα λοιπόν την προϊσταμένη μου Αδελφή (μοναχή), Α., δυο βδομάδες πριν την επέμβαση, ότι επρόκειτο να απουσιάσω για δυο ημέρες ώστε να είμαι κοντά στην κορούλα μου στο χειρουργείο. Το Μάρτιο 2000 έλειψα μια ημέρα διότι επεβλήθην σε εγχείρηση χολής (μάλιστα δεν έλαβα ούτε αναρρωτική άδεια). Το Μάιο 2000 έλειψα μια ημέρα διότι η κόρη μου χρειάστηκε να υποστεί πάλι καθετηριασμό. Τέλος τον Ιούνιο 2000 έλειψα δυο ημέρες διότι η κόρη μου εισήχθη επειγόντως στο Νοσοκομείο «Παίδων» με γαστρεντερίτιδα. Όλες τις φορές, πλην της τελευταίας, που ήταν έκτακτο περιστατικό και ειδοποίησα μια ημέρα πριν, ειδοποιούσα την  Αδελφή (μοναχή) Α. δυο βδομάδες πριν την προγραμματισμένη εγχείρηση.
Όλες κι όλες τέσσερις φορές έχω απουσιάσει από την εργασία μου σε αυτά τα οκτώ έτη που εργάζομαι – έχοντας πάντα ειδοποιήσει πολύ πριν την προϊσταμένη μου – κι αυτό διότι επρόκειτο περί χειρουργικών επεμβάσεων και χρειάστηκε να γίνει εισαγωγή στο Νοσοκομείο.
Θεωρώ λοιπόν άδικο να κατηγορούμαι ότι απουσιάζω «πολλάκις» και «για ασημάντους αιτίας». Αντίθετα έχω επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, ποτέ δεν έχω πάρει ρεπό, ποτέ μειωμένο ωράριο λόγω μητρότητας και βοηθάω στον καθαρισμό του βρεφονηπιακού σταθμού και του ορφανοτροφείου οικειοθελώς (παρότι δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντά μου) και αφιλοκερδώς.
Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι και τις ημέρες αυτές που όπως προανέφερα ήταν αναγκαστική η απουσία μου δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία του σταθμού, αφού εργάζεται σε αυτόν και η συνάδελφος μου Ι. Λ., η οποία μάλιστα σε μόνιμη βάση κρατά το Σταθμό μόνη της την Παρασκευή και το Σάββατο που εγώ εκτελώ χρέη μαγείρισσας και συν τοις άλλης γνωρίζει το πρόβλημά μου και το κατανοεί.
Τέλος θα ήθελα να δηλώσω και με την παρούσα μου την αφοσίωση μου στην εργασία που μου έχει ανατεθεί και ότι η κορούλα  μου θα χρειάζεται να υποβάλλεται σε τρίπλεξ καρδιάς κάθε τρεις μήνες και ως εκ τούτου θα αναγκαστώ να απουσιάζω την ημέρα εκείνη.
Για όλα όσα ανέφερα έχω παραστατικά έγγραφα και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να σας τα επιδείξω.
Μετά τιμής
                                                                                                                                          Φ. Κ. 
 
      

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Όγδοος μάρτυρας κατηγορίας

Δια τον  μάρτυρα κατηγορίας αρχιμανδρίτη Π.Ρ. τις καταθέσεις του οποίου δημοσιεύω κατωτέρω αναφέρω τα εξής: καμία καταγγελία δια οποιαδήποτε κατηγορία εις βάρος μου δεν υπάρχει από τον ίδιο η από κάποιον άλλον ιερωμένο η λαϊκό, εις τον ατομικό μου φάκελο. Ουδέποτε ο τότε πρωτοσύγκελος και νυν μητροπολίτης Κων/νος με ρώτησε εάν συνέβη τέτοιο επεισόδιο (άσεμνη χειρονομία εναντίον του), μεταξύ εμού και του αρχιμανδρίτου Π.Ρ.. Είναι αδύνατον να είχα προκαλέσει τέτοιο επεισόδιο και ο μακαριστός μητροπολίτης Τιμόθεος να με ανεχόταν. Εάν συνέβαινε τέτοιο περιστατικό ο μακαριστός μητροπολίτης Τιμόθεος όχι μόνον δεν θα με ανεχόταν σύμφωνα με την κατάθεση του αρχιμ. Π.Ρ., αλλά μετά βεβαιότητος θα με είχε απολύσει στην κυριολεξία από την εργασία μου.
Ποιος ο λόγος που ο μάρτυς Π.Ρ. κατέθεσε εις βάρος μου; Ποιος ο λόγος που κατέθεσε μετά από 10 χρόνια όπως ο ίδιος αναφέρει ότι προκάλεσα αυτό το επεισόδιο το έτος 1988;
Ο μητροπολίτης Κων/νος αμέσως μετά την εκλογή του (1994), ζήτησε από τον αρχιμανδρίτη Π.Ρ. να εγκαταλείψει τη μητρόπολη Ν. Ιωνίας προς ανεύρεση άλλης μητροπόλεως. Είχαν περιέλθει στη μητρόπολη διάφορες καταγγελίες γονέων από το σχολείο εις το οποίο εδίδασκε εναντίον του ηθικής φύσεως. Ο αρχιμανδρίτης Π.Ρ. είχε υποσχεθεί στον μητροπολίτη Κων/νο ότι ζήτησε από τον μητροπολίτη Αττικής να τον προσλάβει στη μητρόπολη και ήτο θέμα χρόνου να φύγει από την μητρόπολη Ν. Ιωνίας. Τα ανωτέρω τα γνωρίζω διότι τότε εργαζόμουν κανονικά ως οδηγός του μητροπολίτου Κων/νου.  
Μόλις περιήλθε εις χείρας μου η ένορκος κατάθεσίς του, κατέθεσα μήνυση εναντίον του διότι αυτά τα οποία κατέθεσε στον πρώτο ανακριτή π. Β.Θ. την 20/2/1999 τα θεώρησα ψευδή και συκοφαντικά δια το πρόσωπό μου. Το αποτέλεσμα της μηνύσεώς μου δεν ευοδώθηκε ούτε στον πρώτο βαθμό ούτε στο δεύτερο βαθμό και απηλλάγη δια βουλευμάτων. Έκτοτε δεν εστράφει εναντίον μου.       
Επίσης για να επιβεβαιώσει την εις βάρος μου καταγγελία του, χρησιμοποιεί τις καταθέσεις δυο κατηγόρων μου οι οποίοι αναφέρονται στο περιστατικό αυτό, α) του ιερέως Κ.Μ. ο οποίος έλεγε ευθαρσώς δια την εκλογή νέου μητροπολίτου Ν. Ιωνίας μέσα στο γραφείο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας Ηρακλείου ότι «θέλουμε άνδρα μητροπολίτη και όχι κίναιδο» (βλ. δημοσίευση της 5/2/2017), και β) τον αρχιμ. Χ.Π. δια τον οποίο ο μητροπολίτης Κων/νος ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών τμήμα κρατικών αυτοκινήτων την κατ` εξαίρεση άδεια οδηγήσεως του μητροπολιτικού αυτοκινήτου (βλ. δημοσίευση της 21/1/2017.
Με αυτές τις καταθέσεις των οι ανωτέρω μάρτυρες φανερώνουν προκλητικά την αναξιοπιστία τους.  
Τέλος σημειώνω ότι οι εν λόγω κατήγοροί μου δια το ανωτέρω υποτιθέμενο συμβάν δεν αναφέρουν στις καταθέσεις των ότι ήσαν αυτόπτες μάρτυρες.                      
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.   
 
 
Στοιχεία μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Αρχιμανδρίτης Π.Ρ.
Επάγγελμα: Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας.
Δ/νση κατοικίας: Αγία Βαρβάρα.   Ετών 40
Ερώτησις: Ορκίζεσαι Διαβεβαιοίς στην Ιεροσύνην σου να πης την αλήθειαν και μόνον αυτήν;
Απάντησις: Ναι ορκίζομαι. Διαβεβαιώ.
Ερώτησις: Γνωρίζεις εάν ο Γρηγόριος Σταμούλης, κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φι/φείας, επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν και τους λειτουργούς Αυτής και εκτοξεύει διαφόρους κατηγορίας εναντίον αυτών και δη κατά του προϊσταμένου αυτού Μητροπολίτου κκ. Κωνσταντίνου;
Απάντησις: Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η στάση του και η συμπεριφορά του προς την Εκκλησίαν δεν είναι η πρέπουσα και σε πολλούς κληρικούς μεταξύ των οποίων κι εμένα που έχω ιδίαν αντίληψιν είναι όχι μόνον απρεπής αλλά αλήτικη. Όσον αφορά για τον Μητροπολίτου γνωρίζω ότι φέρεται πανομοιώτυπα από πληροφορίες άλλων κληρικών.
Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι συκοφαντεί και δυσφημεί τους υπηρετούντας εις τα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως και δη τον Μητροπολίτην;
Απάντησις: Όχι διότι δεν έχω καμμίαν επαφήν μαζί του, δια τον λόγον που θα αναφέρω. Τον Σταμούλη τον εγνώρισα σαν οδηγό του Μακαριστού γέροντά μου Τιμοθέου. Στην αρχή η σχέσεις μας ήταν φιλικές και οικείες, πράγμα που πολλές φορές εκμεταλευότανε και εξετρέπετο μόνον όμως φραστικά. Πολλές φορές έδινα τόπον της οργής. Αυτός αντί να συμμορφώνεται γινόταν χειρότερος με αποτέλεσμα να προκαλεί πολλές φορές με άσεμνες χειρονομίες. Μια τέτοια φορά συνέβη μάλλιστα εντός του ιερού Βήματος της Αγίας Αναστασίας και σε δρυμύτατη και αυστηρότατη παρατήρηση δική μου η απάντησή του ήταν αγοραίες ύβρεις και να επιμένη στις άσεμνες χειρονομίες. Τότε εξοργισθείς εγώ του άστραψα ένα χαστούκι που ακούστηκε σε όλο το Ιερό και του έφυγαν τα γυαλιά. Αυτός κινήθηκε εναντίον μου απειλητικά με αποτέλεσμα να έλθη να μας χωρίση ο τότε Πρωτοσύγκελος μας και νυν Μητροπολίτης μας κος Κωνσταντίνος. Επειδή αυτά έγιναν σε λατρευτική εκδήλωση μου ζήτησε εξηγήσεις ο πρωτοσύγκελος τις οποίες έδωσα την άλλην ημέραν ενώπιον και του Μακαριστού Μητροπολίτου. Ο Μακαριστός γέροντας εξέφρασε τη λύπη του, μου δήλωσε ότι έχει και αυτός παράπονα από τη συμπεριφορά και την εν γένει δραστηριότητά του, που δεν διορθώνεται, αν και ο ίδιος κατέβαλε πολλές προσπάθειες. Του απαγόρευσε για ένα διάστημα να μπαίνη στο Ιερόν Βήμα των Ναών και να παραμένη σε αυτό αν δεν έχει δουλειά. Αυτός κατόπιν σε κάθε συνάντησή μας, η οποία ήταν αναπόφευκτη αν και δεν λέγαμε ούτε «Καλημέρα», με έβριζε κεκαλυμένα η απροκάλυπτα ενώπιον κληρικών και λαϊκών με χυδαία λόγια, που δείχνουν το ποιόν και τον χαρακτήρα του, αλλά εγώ δεν έδινα σημασίαν διότι από ανυπόληπτο άτομο αυτά είναι τίτλος τιμής. Πανομοιότυπη στάση επιδεικνύει, όπως πληροφορούμαι, από άλλους κληρικούς, και προς πολλούς άλλους κληρικούς και δη αγάμους δια τον λόγον αυτόν έχω συστήσει σε όλους τους νεώτερους κληρικούς να μην έχουν καμμίαν επαφήν μαζί του και δη τους Διακόνους. Εις τα άλλα ερωτήματα που μου εθέσατε δεν έχω πρωσοπικήν γνώσιν λόγω της διπλής μου ιδιότητος και ως καθηγητού ΜΕ. δεν επισκέπτομαι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ερώτησις: Έχεις να προσθέσης άλλο τι και γράμματα γνωρίζεις;
Απάντησις: Έχω να πω ότι ο Μητροπολίτης όπως μου έχει πη είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από τη στάση του αν και ο ίδιος του φέρεται άψογα τόσο ως προς την συμπεριφοράν όσον και υλικά. Το ίδιο μου έχει πη και ο Λογιστής της Μητροπόλεως Κύριος Κυριαζής, αλλά αυτό φαίνεται και από μια επίσκεψη στα Γραφεία της Μητροπόλεως. Προσωπικά πιστεύω ότι προσβάλει η παρουσία του την Ιεράν Μητρόπολιν και μειώνει τον Μητροπολίτην, που δεν του ταιριάζει τέτοιος οδηγός με τέτοια συμπεριφοράν και προς το σκοπό αυτόν δημοσίως και κατ` ιδίαν του έχω προτείνει να τον απομακρύνει, αλλά η καλοσύνη και Μεγαλοψυχία και η πατρική αγάπη του Δεσπότη τον οδήγησε να μη κάνει δεκτή την εισήγησή μου. Γράμματα γνωρίζω.
Η παρούσα κατάθεση αναγνωσθείσα υπό του γραμματέως Ιερέως Ε. Κ. ενώπιον του Μάρτυρος, υπογράφεται ως έπεται.       

                              
                                    

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Έβδομος μάρτυρας κατηγορίας


Κληρικοί και λαϊκοί έσπευδαν εις τους ανακριτές να καταθέσουν εναντίον μου εδραιώνοντας κατ` αυτόν τον τρόπο την θέση τους και την εκτίμηση του μητροπολίτου Κων/νου. Εις την προσπάθειά τους να με κατηγορήσουν έπεφταν σε αντιφάσεις και εδιαφοροποιούντο κάθε φορά που κατέθεταν σε διαφορετικούς ανακριτές. Γελοιοποιούσαν όχι μόνον τον μητροπολίτη εις την προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι ο μητροπολίτης με περιέβαλε με καλοσύνη και αγάπη αλλά γελοιοποιούσαν και τον εαυτόν τους με τα όσα κατέθεταν εις τους ως άνω ανακριτές.
Η μάρτυς Δ.Κ. τις καταθέσεις της οποίας δημοσιεύω κατωτέρω είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Εις την πρώτη κατάθεσή της στον ανακριτή π. Β.Θ. αναφέρει την φράση ότι δήθεν είπα εγώ: «Ώχ καϋμένη γιατί;». Στον δεύτερο ανακριτή της Ιεράς Συνόδου Γ.Π. αποφεύγει να αναφερθεί στη συγκεκριμένη  φρασεολογία της. 

Είναι γεγονός ότι η μάρτυς Δ.Κ., εργαζόταν ως νεωκόρος επί σειρά ετών εις το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Την μισθοδοσία της την ελάμβανε από τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ν. Ιωνίας εις τον οποίο ανήκε το εκκλησάκι και το κατάστημα σύμφωνα με τον απαράβατο όρο της διαθήκης.
Αυτός ο όρος της διαθήκης ήτο σε πλήρη γνώση της Δ.Κ., και ο οποίος όρος εφαρμόζονταν από τον μακαριστό μητροπολίτη ΤΙΜΟΘΕΟ μέχρι το έτος 1994 χρόνο κατά τον οποίο ο μητροπολίτης Κων/νος απέσπασε παρανόμως το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και το κατάστημα από τον ανωτέρω Ιερό Ναό.

Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μ. εδημαρτύρετο εντονότατα δι` αυτήν την παρανομία εις την οποία ο μητροπολίτης Κων/νος τον υποχρέωνε να αποδεχθεί. Χαρακτηριστικά έλεγε στον μητροπολίτη ότι ουδείς από το εκκλησιαστικό συμβούλιο θα αποδεχθεί αυτή την παραχώρηση για να πάρει την απάντηση από τον μητροπολίτη ότι αυτοί είναι γέροι και θα κάνουν αυτό που θα τους πεις εσύ.
Την αγανάκτηση και της έντονες διαμαρτυρίες του αρχιμ. Νεκταρίου Μ. δι` αυτή την αδικία η μάρτυς Δ.Κ. της μετέφερε παρά χρήμα στον μητροπολίτη Κων/νο με αποτέλεσμα ο μητροπολίτης να απολύσει τον αρχιμ. Νεκτάριο Μ. από την μητρόπολη Ν. Ιωνίας προς ανεύρεση άλλης μητροπόλεως.                      

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.                                      

 ΥΓ.
Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και το κατάστημα βρίσκονται δεξιά της εισόδου των γραφείων της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας. Ο σκοπός που ο μητροπολίτης απέσπασε το εκκλησάκι από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ήτο να περιέλθει το περιεχόμενο του παγκαρίου εις την μητρόπολη. Τα έσοδα από το παγκάρι ξεπερνούσαν τα 3.000.000 δρχ. μηνιαίως. Το ποσόν αυτό το εισέπραττε ο μητροπολίτης και ήτο άγνωστον που εδιοχετεύοντο. Προς αυτής της κινήσεως τα έσοδα τα εισέπραττε ο Ιερός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου δια τους πτωχούς της ενορίας και δια την συντήρηση της εστίας αγάπης η οποία λειτουργούσε υπό την ευθύνη του αρχιμ. Νεκταρίου Μ..

Ο όρος της διαθήκης αναφέρει τα εξής: «δηλού ότι ο υπ` αυτού εκπροσωπούμενος δωρητής Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Ιωνίας το ως άνω περιγραφέν οικόπεδόν του κατά θέσιν, όρια και προέλευσιν μετά των παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του και μεθ` όλων των επ` αυτού δικαιωμάτων του προσωπικών και πραγματικών και των συναφών τούτοις αγωγών του δωρήται δια δωρεάς εν ζωή ισχυράς προς την αφ` ετέρου ώδε συμβαλλομένην ως παρίσταται Ιεράν Μητρόπολιν Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδελφείας, καλουμένην κατωτέρω χάριν συντομίας ‘’Δωρεοδόχον’’ επί σκοπώ ανεγέρσεως Μητροπολιτικού Μεγάρου δια την στέγασιν των Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών, παρακρατών δι` εαυτόν το δικαίωμα της χρήσεως του εν τω ισόγείω ανεγερθησομένου Ιερού Παρεκκλησίου ως και ενός καταστήματος εν τω ισογείω του κτιρίου με πρόσοψιν επί της οδού Προποντίδος».
Ο ίδιος.


Στοιχεία Μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Δ. Κ.

Επάγγελμα: Συνταξιούχος  ΟΓΑ
Δ/νση κατοικίας: Ν. Ιωνία  Ετών 69

Ερώτησις: Ορκίζεσαι εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να πης την αλήθειαν και μόνον αυτήν.
Απάντησις: Ναι ορκίζομαι.

Ερώτησις: Γνωρίζεις εάν ο Γρηγόριος Σταμούλης, κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας, επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν και τους λειτουργούς Αυτής και εκτοξεύει διαφόρους κατηγορίας εναντίον αυτών και δη κατά του προϊσταμένου αυτού Μητροπολίτου κκ. Κωνσταντίνου;
Απάντησις: Μια ημέρα που είμουνα επάνω είπε ο Μητροπολίτης να κατεβάσουμε μια σκάλα από τον 3ον όροφο εις το ισόγειον της Μητροπόλεως. Την κατέβασε ο κ. Ν.Λ. μέχρι τον 2ον όροφο και ο Σεβασμιώτατος είπε στον Γρηγόρη Σταμούλη να πάρη τη σκάλα από το Ν. επειδή ήταν γέρος και να την κατεβάση αυτός στο ισόγειο. Ο Γρηγόρης αρνήθηκε να την κατεβάση. Ο Σεβασμιώτατος του ξαναείπε «Σε παρακαλώ Γρηγόρη κατέβασε τη σκάλα στο ισόγειο γιατί δεν μπορεί ο κύριος Ν.» και αυτός με θυμό αρνήθηκε και πάλι και του αντιμίλησε με ασέβεια και απρέπεια μεγάλη. Εγώ τότε είπα στο Γρηγόρη «δεν ντρέπεσαι βρε Γρηγόρη έτσι μιλάνε και φέρονται στο Δεσπότη; Και μου απάντησε «ωχ καϋμένη, γιατί;». Στο παρεκκλήσιο που βρίσκομαι, πολλές φορές είναι και ο Γρηγόρης εκεί, μπαίνει ο Σεβασμιώτατος λέγει καλημέρα σας και ο Γρηγόρης δεν δίνει καμμία σημασία και ούτε καν απαντάει. Αυτό γίνεται πολλές φορές και όταν στο παρεκκλήσιον βρίσκονται και άλλοι Χριστιανοί. Πάντοτε είναι μουτρωμένος και θυμομένος.

Για όλα τα άλλα ερωτήματα που μου θέσατε δεν έχω ιδίαν αντίληψιν και δεν γνωρίζω τίποτα.
Ερώτησις: Έχεις άλλο τι να προσθέσης και γράμματα γνωρίζεις;

Απάντησις: Δεν έχω άλλο τι να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω.
Η παρούσα κατάθεσις αναγνωσθείσα υπό του Γραμματέως Ιερέως Ε.Κ. ενώπιον της Μάρτυρος υπογράφεται ως έπεται.                   
 

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Έκτος μάρτυρας κατηγορίας


Ο μάρτυς Ν.Λ. τις καταθέσεις του οποίου δημοσιεύω κατωτέρω, κανένα λόγο δεν είχε να καταθέσει εναντίον μου. Κανένα κακό δεν του είχα κάνει και ποτέ δεν είχα έρθει σε ρήξη μαζί του.

Με την εκλογή του κ. Φαραντάτου στη μητρόπολη Ν. Ιωνίας άρχισε ο μάρτυς Ν.Λ. να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα γραφεία της μητροπόλεως λόγω συγγενείας του με κληρικό υπηρετούντα στην μητρόπολη Ν. Ιωνίας. Τον κληρικό αυτόν δεν τον συμπαθούσε ο μητροπολίτης Κων/νος. Ο Ν.Λ. έγινε μόνιμος εις τα γραφεία της μητροπόλεως εξυπηρετώντας τον μητροπολίτη και τον αρχιερατικό σε διάφορες δουλειές και πληροφορίες.  

Τον Ν.Λ. έστελνε ο μητροπολίτης Κων/νος στην τράπεζα (Μακεδονίας Θράκης), για να καταθέτει διάφορα χρηματικά ποσά σε τραπεζικό βιβλιάριο επ` ονόματι του αρχιερατικού επιτρόπου π. Γεωργίου Σουλιώτη. Μάλιστα μου είχε δώσει τον αριθμό του τραπεζικού βιβλιαρίου σε κάποια φάση αγανακτήσεώς του λόγω της απαραδέκτου συμπεριφοράς του μητροπολίτου δια το πρόσωπό μου. Το περιστατικό με το τραπεζικό βιβλιάριο το είχα αναφέρει με την υπ` αριθ. 13791/30-11-1998 Έκθεση Επιδόσεως στην Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος δεν καταδέχθηκε να ασχοληθεί με την καταγγελία  μου.

Δια το περιστατικό της σκάλας που αναφέρει ο μάρτυς Ν.Λ. στις κατωτέρω καταθέσεις του, είχα αναφέρει ακριβώς και αληθώς στο έγγραφό μου υπ` αριθ. 12430/18-11-1997 προς τον μητροπολίτη (εντός μιας εβδομάδος μετά το συμβάν), αναφέροντας επί λέξει:    «Και στις 11 Νοεμβρίου 1997 το πρωί, βγήκατε από το γραφείο σας και ωρυόσασταν πάνω από το κεφάλι μου, λέγοντάς μου να σηκωθώ και να κατεβάσω την σκάλα εγώ, για την οποία είχε προσφερθεί από μόνος του ο κ. Ν. και την είχε κατεβάσει στα μισά της σκάλας του τρίτου ορόφου και σας το έλεγε αυτό, ότι εγώ προσφέρθηκα Σεβασμιότατε, αλλά εσείς είπατε να την ανεβάσει πάλι επάνω και να την κατεβάσω εγώ, όπως και έγινε. Και το τραγικό ήταν ότι φωνάζατε πολύ δυνατά (Σήκω, τι νομίζεις ότι είσαι εδώ μέσα : Ο τελευταίος τροχός της αμάξης είσαι, είσαι ο κλητήρας της Μητροπόλεως). Ακουγόσασταν δε σε όλο το κτίριο».

Ο 76χρονος μάρτυρας αναφέρθηκε για το περιστατικό της σκάλας μετά από 16 μήνες ξεχνώντας την αλήθεια για το συγκεκριμένο περιστατικό και ενεργώντας ως φερέφωνο και πειθήνιο όργανο του μητροπολίτου. Αυτή ήτο η κατάσταση στα γραφεία της μητροπόλεως με τον μητροπολίτη Κων/νο και τους συνεργάτες του, κληρικούς και λαϊκούς, για να έχουν την εύνοια του και να μην εκπέσουν στη δυσαρέσκειά του, υπακούοντας στις εντολές του καταθέτοντας καθ` υπαγόρευσιν τα υπ` αυτού επιθυμητά.                    
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας. 


Στοιχεία μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Ν.Λ.

Επάγγελμα: Συνταξιούχος ΤΣΑ
Δ/νση κατοικίας: Ν. Ιωνία  Ετών  76

Ερώτησις: Ορκίζεσαι εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να πης την αλήθειαν κα μόνον αυτήν.
Απάντησις: Ναι ορκίζομαι.

Ερώτησις: Γνωρίζεις εάν ο Γρηγόριος Σταμούλης, κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας, επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν και τους λειτουργούς Αυτής και εκτοξεύει διαφόρους κατηγορίας εναντίον αυτών και δη κατά του προϊσταμένου αυτού Μητροπολίτου κκ. Κωνσταντίνου;
Απάντησις: Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κάποια ημέρα που ο Σεβασμιώτατος του ανέθεσε να πάρη μια σκάλα από τον επάνω όροφο να την κατεβάση στο ισόγειον την κατέβασα εγώ ο ίδιος μέχρι το δεύτερο όροφο και ο Σεβασμιώτατος του είπε να την πάρη από εμένα και να την πάη στο ισόγειον αρνήθηκε με αυθάδεια και σε δεύτερη προτροπή του Δεσπότη «Σε παρακαλώ Γρηγόρη πάρε τη σκάλα και πήγαινέ την» αρνήθηκε επίμονα και του αντιμήλησε με μέγαλη ασέβεια, που δεν φανταζόμουν ότι ο Γρηγόρης θα έφτανε σε αυτό το σημείο και είπα στο Σεβασμιώτατο «αφήστε τον» θα την κατεβάσω εγώ, πράγμα όπως και έγινε.
Ως προς την στάση του και συμπεριφορά του στη Μητρόπολη κατά τις ώρες τις εργασίας του το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κάθεται στην καρέκλα και διαβάζει, χωρίς να δίνη καμμιά σημασία σ` όποιον μπαίνει και σ` όποιον βγαίνει στο γραφείο της Μητροπόλεως.
Σε όλα τα άλλα ερωτήματα δεν έχω ιδίαν αντίληψιν και δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμην.

Ερώτησις: Έχεις άλλο τι να προσθέσης και γράμματα γνωρίζεις;
Απάντησις: Δεν έχω άλλο τι να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω.

Η παρούσα κατάθεση αναγνωσθείσα υπό του γραμματέως Ιερέως Ε.Κ., ενώπιον του Μάρτυρος υπογράφεται ως έπεται.              
                                      

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτος μάρτυρας κατηγορίας

Εξ αιτίας του κατωτέρω μάρτυρος κατηγορίας αρχιμανδρίτου Α.Κ., ο μητροπολίτης Κων/νος μου επέβαλε το επιτίμιο της τριετούς ακοινωνησίας διότι όπως ισχυρίζεται ο μητροπολίτης εις το υπ` αριθ. πρωτ. 487/10-11-1997 έγγραφό του προς το πρόσωπό μου (βλ. δημοσίευση της 4/1/2017), ότι δήθεν ψευδόρκησα σε διαταχθείσα ανάκριση κατά του αρχιμανδρίτου Α.Κ..
Δια να αποδείξω ότι δεν ψευδόρκησα κατά την ένορκη κατάθεσή μου εναντίον του αρχιμ. Α.Κ., ζήτησα επιμόνως μέσω του κ. Εισαγγελέως να μου παραδώσει ο μητροπολίτης το συνταχθέν υπ` αυτού κατηγορητήριο. Ο μητροπολίτης δεν ετόλμησε να μου παραδώσει σχετικό αντίγραφο, προφασιζόμενος προς τον κ. Εισαγγελέα διάφορες παιδαριώδεις δικαιολογίες.
Τρανταχτή απόδειξη του «διαίρει και βασίλευε» που εφάρμοζε ο μητροπολίτης Κων/νος προκειμένου να πετύχει των κακών σκοπών και των εν γένει παρανομιών του, είναι το εξής γεγονός: Εις την ερώτηση των εκκλησιαστικών ανακριτών προς τον αρχιμ. Α.Κ.: «Γνωρίζεις αν ψευδόρκισε, ως μάρτυς (Σταμούλης), σε διαταχθείσα ανάκριση;». Απαντά και λέει: «Δεν γνωρίζω αν ηρνήθη να καταθέση η κατέθεσε ψευδώς».
Ο αρχιμ. Α.Κ. προ της απολογίας του έλαβε κοινοποίηση του κατηγορητηρίου για να έχει τη δυνατότητα της αληθούς απολογίας; Η ανωτέρω απάντησίς του φανερώνει ότι δεν έλαβε από τον μητροπολίτη ενημερωτικό έγγραφο ώστε να απολογηθεί σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Ο μητροπολίτης είναι συνηθισμένος σε έκνομες συμπεριφορές προκειμένου να επιτύχη δολίως ότι δήποτε μπορεί να τον ωφελήσει.
Είναι όντως εξευτελιστική η διαδικασία των ανακρίσεων που υπόκεινται οι ιερείς διότι: α) Ο αρχιμανδρίτης Α.Κ. κατά την παρεξήγησή του με τον έτερο αρχιμανδρίτη Χ.Π. εξεστόμισε βαρύτατες κατηγορίες ηθικής φύσεως εναντίον του μητροπολίτου Κων/νου σύμφωνα με το κατηγορητήριο απ` ότι ενθυμούμαι. β) Αναγκάζεται εγγράφως ο εκάστοτε κατηγορούμενος ιερεύς πάντοτε είτε να πάρει πίσω αυτά τα οποία είπε εις ευήκοον συγκεκριμένων προσώπων, ώστε να ζητήσει εκ των υστέρων συγνώμην από τον μητροπολίτη δι` όσα εξεστόμισε αληθώς. γ) Αναγκάζονται οι ιερείς να καταθέτουν ο ένας εναντίον του άλλου ακόμη και εάν είναι φίλοι μεταξύ των, αρκεί να το ζητήσει ο μητροπολίτης.             
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.        
 Στοιχεία μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Αρχιμανδρίτης Α. Κ.
Επάγγελμα: Προϊστάμενος Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας Ν. Ιωνίας
Δ/νση κατοικίας:  Ν. Ηράκλειο  Ετών 43
Ερώτησις: Ορκίζεσαι Διαβεβαιοίς στην Ιεροσύνην σου να πης την αλήθειαν και μόνον αυτήν;
Απάντησις: Ναι ορκίζομαι. Διαβεβαιώ.
Ερώτησις: Γνωρίζεις εάν ο Γρηγόριος Σταμούλης, κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας, επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν και τους λειτουργούς Αυτής και εκτοξεύει διαφόρους κατηγορίας εναντίον αυτών και δη κατά του προϊσταμένου αυτού Μητροπολίτου κκ. Κωνσταντίνου;
Απάντησις: Δεν έχω ακούσει τον ίδιο τον Γρηγόρη Σταμούλη να καταφέρεται υβριστικώς και απρεπώς εναντίον του Σεβασμιωτάτου. Έχω ακούσει όμως από πολλούς κληρικούς της Μητροπόλεως ότι πράγματι η συμπεριφορά του προς τον Σεβασμιώτατον δεν είναι η αρμόζουσα για ένα εκκλησιαστικόν υπάλληλον και δη προϊστάμενόν του. Για το γεγονός αυτό εκπλήσσομαι καθ` ότι στην αρχή εξεφράζετο με τα καλύτερα λόγια για αυτόν και μου συνιστούσε να μένω κοντά στον Δεσπότη και να μην τον αφήνω μόνον.
Που οφείλεται αυτή η μεταστροφή του δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όσον αφορά για τους κληρικούς της Μητροπόλεως, με όλους έχει έλθει σε προστριβές και εκφράζεται με φράσεις προσβλητικές και συκοφαντικές.
Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι ψευδόρκησε κατά διαταχθείσαν ανάκρισιν κατά κληρικών της Μητροπόλεως;
Απάντησις: Δεν γνωρίζω αν ηρνήθη να καταθέση η κατέθεσε ψευδώς, εκείνο όμως που γνωρίζω είναι ότι ήτο παρών στα γεγονότα που συνέβησαν και για τα οποία διετάχθη η ανάκρισις. Μετά το συμβάν με επεσκέφθη και μου είπε ότι ο Δεσπότης γνωρίζει τα πάντα και να προσέχω δια τα περαιτέρω.
Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι επετέθη απειλητικώς και με ασέβειαν κατά του Γεν. Αρχ/κού Επιτρόπου της Μητροπόλεως λέγοντάς του «Ρε Σουλιώτη» θα σου δείξω εγώ με έλεγχο ορκωτών λογιστών δια την Διαχείρισιν των οικονομικών των εκκλησιαστικών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων ως Διευθυντού αυτών.
Απάντησις: Πάντοτε ήταν εναντίον του Γεν. Αρχ/κού Επιτρόπου. Προσωπικά δεν έτυχα να ακούσω τις μεταξύ τους διενέξεις. Όταν πήγαινα στη Μητρόπολη έβλεπα τον πατέρα Γεώργιο πικραμένο και στεναχορημένο και μου διηγείτο τις μεταξύ τους διενέξεις και διέκρινα πάντοτε στον πατέρα Γεώργιον μια πατερική αγάπη και πάντοτε προσπαθούσε να βρη τρόπο να τον δικαιολογήση ενώπιον του Δεσπότη. Έχω ιδίαν αντίληψιν περί τούτου καθότι ευρισκόμενος κάποτε στο Γραφείο του Σεβασμιωτάτου ήκουσα τον πατέρα Γεώργιο να παρακαλή τον Σεβασμιώτατον να τον συγχωρέση για μια ακόμη φοράν καθ` ότι είναι νέος.
Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι εγκαταλείπει την θέσιν του ως κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως έξωθι των Γραφείων αυτής, απουσιάζει αυθαιρέτως από την υπηρεσίαν του, έρχεται καθυστερημένος, η στάση του και η συμπεριφορά του δεν είναι η αρμόζουσα δια εκκλησιαστικών υπάλληλων και γενικά εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του;
Απάντησις: Δεν γνωρίζω αν είναι συνεπής στα καθήκοντά του και εις το ωράριον της εργασίας του. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι η συμπεριφορά του και η στάση του στα γραφεία της Μητροπόλεως δεν είναι η αρμόζουσα καθ` ότι πράγματι σκανδαλίζει τους εισερχομένους εις την Μητρόπολιν να βλέπουν ένα μουτρωμένο πρόσωπο και όχι σε ωραία στάση και μάλλιστα ένας υπάλληλος Μητροπόλεως.
Ερώτησις: Έχεις άλλο τι να προσθέσεις και γράμματα γνωρίζεις;
Απάντησις: Από ιδίαν πείραν γνωρίζω ότι ο Σεβασμιώτατος είναι όλος αγάπη και καλωσύνη προς κληρικούς και λαϊκούς και μάλλιστα προς τους υφισταμένους του, έτοιμος να συγχωρήση τα πάντα και να τα ξεχάση όταν αναγνωρίσουν το σφάλμα τους και την παρεκτροπήν τους και ζητήσουν τη συγνώμην και την ευλογίαν του. Γράμματα γνωρίζω.
Η παρούσα κατάθεσις αναγνωσθείσα υπό του γραμματέως Ιερέως Ε. Κ. ενώπιον του Μάρτυρος υπογράφεται ως έπεται.                         
                               

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Τέταρτος μάρτυρας κατηγορίας


Επισημαίνοντας κάποια στοιχεία από τα ψεύδη που κατέθεσε εναντίον μου ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατηγορίας αρχ. Α.Σ. σύμφωνα με τις κατωτέρω δημοσιευόμενες καταθέσεις του επισημαίνω τα κάτωθι:

Εις την πρώτη ερώτηση του ανακριτή π. Β.Θ. «γνωρίζεις ότι ο Γρηγόριος Σταμούλης επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν κλπ.», ο κατωτέρω μάρτυρας κατηγορίας αρχ. Α.Σ. απάντησε: «...μαζί με έναν Διάκονον που σήμερα είναι Αρχιμανδρίτης ο πατήρ Ά. Κ. έλεγε για να γίνεις Δεσπότης σήμερα πρέπει να είσαι κίναιδος, η Μασόνος, η να πληρώσεις λεφτά, η  να έχεις πολιτικό μέσον».
Ο κατήγορός μου αναφέρει το όνομα του διακόνου Α.Κ. και μας κατηγορεί ότι εις την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος μέσα σε τόσους ιερείς λέγαμε αυτές τις σοβαρές κατηγορίες εναντίον του προϊσταμένου μας μητροπολίτου Κων/νου. Επισημαίνω ότι ο διάκονος Α.Κ. είναι ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας που κατέθεσε εναντίον μου στον ανακριτή π. Β.Θ.. (Βλέπε δημοσίευση της 2/2/2017 με θέμα Έναρξη καταθέσεων μαρτύρων κατηγορίας). Εάν ευσταθούν τα ανωτέρω, πως ο μητροπολίτης χρησιμοποίησε τον διάκονο Α.Κ. εναντίον μου τη στιγμή κατά την οποία κατηγορείται ότι έλεγε μαζί μ` εμένα μέσα εις το Ιερό Βήμα τέτοιες βαριές κατηγορίες εναντίον του; Επίσης αναφέρω ότι ουδείς άλλος μάρτυρας αναφέρει τέτοιες αθλιότητες.    

Σε άλλη κατηγορία, ότι έλεγα τους επιτρόπους και τα παιδιά του Ι. Ναού στον οποίο ήτο προϊστάμενος ο αρχ. Α.Σ., ότι δεν είναι ηθικά στοιχεία, απαντώ: Καμία τέτοια καταγγελία δεν υπάρχει στον πειθαρχικό μου φάκελο από κανένα πρόσωπο του συγκεκριμένου Ι. Ναού.
Δια την κατηγορία ότι έκανα ανήθικες προτάσεις και πέταξα έξω από το Ιερό το παιδί το οποίο συνόδευε τον κατήγορό μου στον Ι. Ναό της Αγίας Τριάδος Ν. Φιλ/φείας απαντώ: Ο μητροπολίτης Κων/νος ουδέποτε με επέπληξε είτε εγγράφως είτε προφορικώς δια το συγκεκριμένο περιστατικό. Πως είναι δυνατόν να ξέφυγε του μητροπολίτη τέτοια κατηγορία;  

Δια την κατηγορία ότι στο γραφείο της γραμματείας έκανα καμάκι σε μια γυναίκα κλπ. απαντώ: Καμία καταγγελία δεν υπάρχει στον πειθαρχικό μου φάκελο από κάποια γυναίκα ούτε εγγράφως ούτε προφορικώς. Επίσης ούτε ο μητροπολίτης αναφέρεται σε κάποιο έγγραφό του για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το ίδιο ισχύει και για τον γραμματέα της μητροπόλεως π. Δημήτριο Παπαγρηγορίου ο οποίος δεν αναφέρεται σε καμία από τις καταθέσεις του για το ίδιο περιστατικό.              
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.                                       

                      


Στοιχεία Μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Αρχιμανδρίτης Α. Σ.

Επάγγελμα: Εφημέριος και προϊστάμενος Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ν. Ιωνίας
Δ/νση κατοικίας: Τ...... Χαϊδάρι   Ετών 29
Ερώτησις: Ορκίζεσαι Διαβεβαιοίς εις την Ιεροσύνην σου να πης την αλήθεια και μόνον αυτήν;
Απάντησις: Ναι ορκίζομαι. Διαβεβαιώ
Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι ο Γρηγόριος Σταμούλης κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας επιδεικνύει ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν και τους λειτουργούς αυτής, δυσφημεί και εκτοξεύει διαφόρους κατηγορίας και συκοφαντίες εναντίον αυτών και δη κατά του Μητροπολίτου και προϊσταμένου του κκ. Κωνσταντίνου;
Απάντησις: Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Γρηγόριος Σταμούλης δυσφημεί και συκοφαντεί τον Δεσπότη και συγκεκριμένα στην Πανήγυριν του Ιερού Ναού μου το 1996 στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστατούντος του Μητροπολίτου ο εν λόγω Κύριος μέσα εις το Ιερόν Βήμα μαζί με έναν Διάκονον που σήμερα είναι Αρχιμανδρίτης ο πατήρ Ά. Κ. έλεγε ότι για να γίνης Δεσπότης σήμερα πρέπει να είσαι ‘’κίναιδος’’ η ‘’Μασόνος’’ η να πληρώσης λεφτά η να έχεις πολιτικό μέσον. Όλα αυτά τα έχει αυτός ο «Μιμίκος» εννοόντας τον Δεσπότην και ότι άξιοι κληρικοί δεν γίνονται Δεσποτάδες. Όταν αντελήφθησαν την παρουσία μου πίσω τους σταμάτησαν και χωριστήκανε. Την Κυριόνυμον ημέραν της Πανηγύρεως ο Γρηγόρης Σταμούλης φέρνοντας τον Σεβασμιώτατον απεκάλεσε τους Διακόνους Ζώα και θύματα και σε όλην την ακολουθίαν εκάθητο στο αυτοκίνητον και ήκουε ραδιόφωνον. Όταν έφυγαν όλοι καθώς και ο Σεβασμιώτατος, εγώ δεν του έδωσα χρήματα (φιλοδώρημα) και αυτό ήταν αιτία στην Πανήγυρι του Αγίου Ελευθερίου στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως, μπαίνοντας στον Ιερόν Βήμα να γυρίσει να πη στον ίδιο κληρικό, που προανέφερα « Ήρθε και η νέα πουτάνα της Μητροπόλεως» που έγινε προϊστάμενος και καβάλησε το καλάμι. Στην συνέχεια πληροφορήθηκα από κληρικούς της Μητροπόλεως ότι θα κάνη τα αδύνατα δυνατά με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους να με δειώξη από τι Μητρόπολη. Και είναι μόνο αυτό. Με κατηγορούσε ότι οι επίτροποι του Ιερού μου Ναού και τα παιδιά που διακονούν εις το Ιερόν δεν είναι και τόσον ηθικά στοιχεία και αυτό το διαβεβαίωσα στην πανήγυριν του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ν. Φιλαδελφείας στον πανηγυρικόν εσπερινόν όταν εγώ συνοδευόμενος από ένα παιδί του Ιερού που σήμερα είναι Διάκονος της Αρχ/πής Αθηνών, ο π. Τ.Α. όταν οι Ιερείς βγήκαν στην είσοδο του εσπερινού και ο νεαρός έμεινε μόνος του στο Ιερό μαζί με τον Σταμούλη πήγε και του είπε ότι θέλει να πάνε για καφέ και πόσο όμορφα χείλια κα μάτια έχει. Όταν ο νεαρός αντέδρασε τον τράβηξε από την μπλούζα και τον πέταξε έξω από το Ιερό, λέγοντάς του, «φύγε παληοπούστη». Όταν τελείωσε η είσοδος και μπήκαμε μέσα στο Ιερό, έψαξα να βρω το παιδί και τον βρήκα έξω στο προαύλιο φοβισμένο και μου είπε τι συνέβη.

Αυτό επαναλήφθηκε και κατά την διάρκεια της Αρτοκλασίας. Του ζήτησα εγώ τον λόγο και μου είπε ότι τον έβγαλα εγώ από το Ιερό διότι έχουν μαζευτεί σήμερα πολλοί πούστηδες εδώ. Όλα αυτά  τα ανέφερα την ίδια ημέρα παρουσία και του νεαρού που τα επιβεβαίωσε στον πατέρα Γεώργιο Σουλιώτη. Από εκείνη την ημέρα άρχισε μια εχθρική στάση απέναντί μου κι όπου με συναντούσε δεν μου μιλούσε. Στην πανήγυρη των Αγίων Αποστόλων του Ιερού μου Ναού για να δω την αντίδρασή του, του προσέφερα φιλοδώρημα, όπου αυτό έγινε αιτία να μου μιλήση για πέντε ημέρες. Παρόμοια περιστατικά είχα και ως Διάκονος που κατά της λειτουργίας με προέτρεπε να δω κοπέλες που εκκλησιάζονταν και μου τόνιζε τα χαρακτηριστικά των σωμάτων τους. Πολλές φορές μου μιλούσε και μου έλεγε για τους προϊσταμένους των Ι. Ναών ότι οι παλαιοί προϊστάμενοι του προσφέρουν φιλοδωρήματα, ενώ οι νέοι προϊστάμενοι είναι «πουτάνες» και δεν μου δίνουν ενώ όταν τον είχαν ανάγκη τον γλύφανε.
Επανειλημένος μου είχε προτείνει να βγούμε βγάζοντας τα ράσα και να πάμε για καφέ η σε Μπάρ με γυναίκες. Στην αντίδρασή μου σ` αυτές τις προτάσεις μου είπε ειρωνικά «Αν θες και σε άντρες, εγώ θα σε πάω». Σε άλλη περίπτωση περιμένοντας σε κάποια πανήγυρη να φύγη ο Δεσπότης δείχνοντάς μου κάποιους κληρικούς τους αποκαλούσε με γυναικεία ονόματα όπως Νανά, Πέπη, Λόξη και άλλα. Και άλλα πολλά περιστατικά παρόμοια μου είχε κάνει κατά την Διακονίαν μου κοντά στο Δεσπότη. Επίσης όταν αρνήθηκα και τον επέπληξα για τις ανήθικες προς εμένα πρότασεις του μου είπε «θα διώξω ρε πούστη από την Μητρόπολη γιατί έχω στοιχεία και τους κρατώ όλους στα χέρια. Όταν χειροτονήθηκα και τοποθετήθηκα προϊστάμενος στον Άγιο Σπυρίδωνα, με πληροφόρησαν ότι είπε «άλλος ένας κλέφτης έγινε προϊστάμενος» και αυτό το έλεγε για όλους ανεξαιρέτως τους προϊσταμένους των Ιερών Ναών της Μητροπόλεως, εγγάμους και αγάμους.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι ψευδόρκησε κατά διαταχθείσαν ανάκρισιν κατά κληρικών της Μητροπόλεως;
Απάντησις: Όχι αυτό δεν το γνωρίζω.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι επετέθη με ασέβειαν, προκλητικότητα και απειλητική διάθεση κατά του Γεν. Αρχ/κού Επιτρόπου, λέγοντάς του «Ρε Σουλιώτη» και τον απείλησε ότι θα του δείξη με έλεγχο ορκωτών λογιστών δια την οικονομικήν διαχείρησιν ως Διευθυντού των φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως κ.λ.π.»
Απάντησις: Το μόνο που γνωρίζω ως Διάκονος του Δεσπότη όταν πηγαίναμε στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφημίας μου έλεγε ότι ο πατήρ Γεώργιος Σουλιώτης δεν του έδινε ποτέ φιλοδώρημα γιατί έκλεβε ο ίδιος τα λεπτά του Ιερού Ναού και ότι εξεβίαζε τους προϊσταμένους των Ι. Ναών να του δίνουν χρήματα για να μη τους διώξη από προϊσταμένους.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι εγκαταλείπει την θέσιν τους ως κλητήρος της Ι. Μητροπόλεως έξωθι των Γραφείων της, απουσιάζει αυθαιρέτως εκ της υπηρεσίας του και προσέρχεται καθυστερημένος εις αυτήν, δεν υπακούει στις εντολές του Σεβασμιωτάτου και γενικά πλημμελώς εκτελεί τα καθήκοντά του;
Απάντησις: Το γνωρίζω καθ` ότι έχω γίνει αυτόπτης μάρτυς σε τέτοια περιστατικά και χαρακτηριστικά μια ημέρα που είμουν στη Μητρόπολη ο Σεβασμιώτατος τον ζήτησε για να τον στείλη σε κάποια υπηρεσίαν και αυτός απουσίαζε επί τρείς ώρες και όταν γύρισε, ο Δεσπότης τον ρώτησε που ήταν και από ποιόν πήρε άδεια, η απάντησή του ήταν «Δεν σου απαντώ, αν θέλης να μάθης πάρε τον Δικηγόρο μου». Άλλη μια φορά που ευρισκόμουν στο Γραφείο του Σεβασμιωτάτου, μπαίνει χωρίς να κτυπήση καν την πόρτα και με ασέβεια του λέγει «εγώ φεύγω», ο Δεσπότης του λέγει συ μόλις ήλθες και αμέσως φεύγεις. Εξ άλλου δεν είναι η ώρα της αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας και αυτός του απάντησε «εγώ φεύγω και συ κάνε ότι θες.

Ερώτησις: Γνωρίζεις γενικά ότι η συμπεριφορά του και η στάση του εντός της Ι. Μητροπόλεως είναι απρεπής και σκανδαλώδης δια τους εισερχομένους εις την Ι. Μητρόπολιν Χριστιανούς;
Απάντησις: Ναι. Πολλές φορές που πηγαίνω στη Μητρόπολη τον βλέπω να κάθεται σα Μαχαραγιάς στην καρέκλα με τεντωμένα και ανοιχτά τα πόδια χωρίς να δίνη καμία σημασία στους εισερχομένους εις την Μητρόπολη Κληρικούς κα λαϊκούς, στάση τελείως ανάρμωστη για υπάλληλον και δη υπάλληλον Ιεράς Μητροπόλεως.

Συγκεκριμένα. Όταν είμουν ακόμη Διάκονος και βρισκόμουν στο δωμάτιο της Μητροπόλεως δίπλα στη Γραμματεία και ήλθε μια κοπέλα δια έκδοσιν αδείας γάμου, ήλθε ο Σταμούλης και μου λέει: «Έλα να δης έναν κόμματο, πάω στο Γραφείο του παπαΔημήτρη να της κάνω καμάκι και πήγε κάθισε απέναντί της στην καρέκλα και την κοιτούσε με προκλητικό τρόπο.
Ερώτησις: Έχεις να προσθέσεις άλλο τι και γράμματα γνωρίζεις;

Απάντησις: Δεν έχω άλλο τι να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω.
Αναγνωσθείσα η παρούσα κατάθεσις του μάρτυρος ενώπιόν του υπό του γραμματέως Ιερέως Ε.Κ., υπογράφεται ως έπεται.