Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Καταθέσεις μαρτύρων υπερασπίσεώς μου


Δημοσιεύω κατωτέρω τις συνολικά οκτώ (8) καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεώς μου. Οι έξι πραγματοποιήθηκαν στον πρώτο ανακριτή π. Β.Θ. και οι δυο (άλλοι μάρτυρες), πραγματοποιήθηκαν στον δεύτερο ανακριτή της Ιεράς Συνόδου κ. Γ.Π. .
Εις το κάλεσμά μου δια να με βοηθήσουν εις την πειθαρχική μου διαδικασία άπαντες οι μάρτυρες με προθυμία και ευγένεια εδέχθησαν να καταθέσουν εις την πειθαρχική μου δίωξη. Όλοι τους κατέθεσαν γνωρίζοντες απολύτως τον χαρακτήρα μου:

α) Η αδελφή μου Γ.Σ, δια της υπ` αριθ. πρωτ. 25/30-3-1999 κλήσεως,  κατέθεσε την Μ. Δευτέρα 5/4/99, εις τον ανακριτή π. Β.Θ., στο Ναό της Αγίας Αναστασίας.
β) Ο αρχιμανδρίτης Π.Μ. ήτο εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ν. Φιλ/φείας. Δια της υπ` αριθ. πρωτ. 21/30-3-1999 κλήσεως, κατέθεσε την Μ. Δευτέρα 5/4/99 εις τον ανακριτή π. Β.Θ., στο Ναό της Αγίας Αναστασίας. Επίσης κατέθεσε την 12/1/2000 εις τον δεύτερο ανακριτή κ. Γ.Π. εις τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Η κατάθεση του μάρτυρα αρχιμ. Π.Μ., πρέπει να συγκριθεί με την κατάθεση του γενικού αρχιερατικού επιτρόπου π. Γεωργίου Σουλιώτη (δημοσίευση της 23/5/2017 με ΘΕΜΑ: Δέκατος τρίτος μάρτυρας κατηγορίας), δια το περιστατικό που με κατηγορεί, ότι το έτος 1994 χαστούκισα ένα παιδί μέσα εις το Ιερό Βήμα του Ι. Ναού Αγίας Τριάδος Ν. Φιλ/φείας.

γ) Ο κύριος Π.Α. δια της υπ` αριθ. πρωτ. 22/30-3-1999 κλήσεως, πήγε να καταθέσει την Μ. Δευτέρα 5/4/99 εις τον ανακριτή π. Β.Θ., στον Ναό της Αγίας Αναστασίας και ο ανακριτής π. Β.Θ. όρισε νέα ημερομηνία καταθέσεως την Μ. Πέμπτη 8/4/99, γράφοντας ιδιοχείρως επί της κλήσεως την νέα ημερομηνία. Επίσης κατέθεσε την 13/1/2000 εις τον δεύτερο ανακριτή Γ.Π εις τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Ήταν προϊστάμενος του ταχυδρομείου Νέας Ιωνίας και είχα μαζί του καθημερινή επικοινωνία λόγω της προσωπικής αλληλογραφίας του μητροπολίτου
δ) Ο κύριος Ε.Φ. δια της υπ` αριθ. πρωτ. 23/30-3-1999 κλήσεως, πήγε να καταθέσει την Μ. Δευτέρα 5/4/99 εις τον ανακριτή π. Β.Θ., στο Ναό της Αγίας Αναστασίας και ο ανακριτής π. Β.Θ., όρισε νέα ημερομηνία καταθέσεως την Μ. Πέμπτη 8/4/99, γράφοντας ιδιοχείρως επί της κλήσεως την νέα ημερομηνία. Ο μάρτυς παραπλεύρως της μητροπόλεως είχε συνεργείο αυτοκινήτων εις το οποίο πήγαινα το αυτοκίνητο της μητροπόλεως και το αυτοκίνητο του ορφανοτροφείου θηλέων Αγία Φιλοθέη. Η κατάθεση του μάρτυρα πρέπει να συγκριθεί με τα έγγραφα του μητροπολίτου Κων/νου με τα οποία με κατηγορεί ότι εν ώρα εργασίας βρισκόμουν εις το συνεργείο αυτοκινήτων του μάρτυρα: α) αριθ. πρωτ. 584/20-11-95 έγγραφο του μητροπολίτου προς εμέ (δημοσίευση της 24/12/2016 με ΘΕΜΑ: Μυστική συνομωσία), β) αριθ. πρωτ. 644/28-12-1998 έγγραφο του μητροπολίτου προς το Τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο (δημοσίευση της 19/3/2016 με ΘΕΜΑ: Απόλαυσις αντιφατικής συμπεριφοράς), γ) αριθ. πρωτ. 278/28-4-1999 έγγραφο του μητροπολίτου προς την Ιερά Σύνοδο και τον αρχιεπίσκοπο κυρό Χριστόδουλο (δημοσίευση της 15/3/2016 με ΘΕΜΑ: Εμπαθειών και δολοπλοκιών συνέχεια).      

ε) Ο μάρτυς κύριος Ν.Μ. δια της υπ` αριθ. πρωτ. 24/30-3-1999 κλήσεως, κλήθηκε να καταθέσει την Μ. Τρίτη 6/4/99 εις τον ανακριτή π. Β.Θ., στο Ναό της Αγίας Αναστασίας. Ο μάρτυς πήγε όπως όριζε η κλήση και ο ανακριτής στην ίδια κλήση ιδιοχείρως όρισε να καταθέσει άλλη ημερομηνία, την 8/4/99 Μ. Πέμπτη. Ο μάρτυς είχε καθημερινή επικοινωνία μαζί μου διότι ερχόταν εις το γραφείο της γραμματείας της μητροπόλεως επί μακαριστού αρχιερατικού επιτρόπου αρχ. Γενναδίου Μουχταράκη, διότι τους συνέδεε φιλία.
στ) Τον μάρτυρα αρχιμανδρίτη Σ.Τ. δια τηλεφώνου ο ανακριτής π. Β.Θ. τον εκάλεσε να καταθέσει στο Ναό της Αγίας Αναστασίας την 15/4/99. Ήταν εν ενεργεία κληρικός της μητροπόλεως Νέας Ιωνίας.

ζ) Ο μάρτυς κληρικός και καθηγητής π. Ι.Γ. (προταθείς από εμέ) ήτο εν ενεργεία κληρικός στη μητρόπολη Νέας Ιωνίας. Συνεννοήθηκε τηλεφωνικώς, από τον δεύτερο ανακριτή κ. Γ.Π. και κατέθεσε στα γραφεία του λυκείου που εδίδασκε, την 11/1/2000.
η) Ο μάρτυς κύριος Χ.Σ. (προταθείς από εμέ) κλήθηκε δια τηλεφώνου από τον δεύτερο ανακριτή κ. Γ.Π., να καταθέσει εις τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου την 18/1/2000. Ο μάρτυς ήτο Υπαρχηγός Α’ της Ελληνικής Αστυνομίας και συγγενικό πρόσωπο του μακαριστού μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κυρού ΤΙΜΟΘΕΟΥ. Είχα μαζί του συχνοτάτη επικοινωνία λόγω των επισκέψεών του εις την οικία του μακαριστού μητροπολίτου ΤΙΜΟΕΘΟΥ. Ήτο αδιανόητη δια τον κ. Χ.Σ., αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων εις βάρος μου μετά το θάνατο του θείου του. Όταν πήγα στο σπίτι του δια να τον καλέσω να καταθέσει υπέρ εμού και να τον ενημερώσω περί των κατηγοριών μου, μου ζήτησε να έχει με τον τότε αρχιεπίσκοπο κυρό Χριστόδουλο συνάντηση προκειμένου ο ίδιος ο κ. Χ.Σ. να ζητήσει από τον αρχιεπίσκοπο τον τερματισμό της πειθαρχικής μου διώξεως και την μετάταξή μου σε μη εκκλησιαστική υπηρεσία. Δια τον λόγο αυτό ο δικηγόρος μου κ. Σπυρίδων Μέτσιος με την ιδιόχειρη αίτησή του προς τον αρχιεπίσκοπο κυρό Χριστόδουλο ζητούσε:

Αίτηση
Γρηγορίου Σταμούλη
Κατοίκου Ν. Ιωνίας οδός ....τηλ. ..
Οδηγός Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας
Προς
Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κκ. Χριστόδουλο.
Μακαριώτατε.

Υποβάλω θερμή παράκληση να με δεχθείτε και να με ακούσετε επί προσωπικού μου ζητήματος, που αφορά την υπηρεσιακή μου σχέση με την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, σε χρόνο και τόπο που εσείς θα καθορίσετε και σας παρακαλώ ιδιαιτέρως η συνάντησή μας αυτή να γίνει το συντομότερο δυνατό χρόνο λόγω του κατεπείγοντος.
Και σας παρακαλώ ακόμη να δεχθείτε κατά τη συνάντηση αυτή τον πληρεξούσιο Δικηγόρο μου κ. Σπυρίδωνα Μέτσιο τηλ., ........ ως και τον τέως αντιστράτηγο της ελληνικής Αστυνομίας κ. Χ. Σ..
                                                           Αθήνα  15/2/2000
                                                 Κατασπαζόμενος την δεξιάν σας
                                                       ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Η ανωτέρω αίτηση έλαβε από την αρχιεπισκοπή Αθηνών τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 1456/15-2-2000. Δυστυχώς δι` εμέ η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, για αγνώστους λόγους εις εμέ. 
Όλους τους ανωτέρω μάρτυρες από τα βάθη της ψυχής μου τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Οι μάρτυρες κληρικοί εν ενεργεία διατελούντες όρθωσαν το ανάστημά τους πράγμα φοβερά δύσκολο στα εκκλησιαστικά δεδομένα και κατέθεσαν χωρίς φόβο και δισταγμό υπέρ εμού. Δυστυχώς οι καταθέσεις των δεν επηρέασαν τους σκληρόκαρδους δικαστές μου μητροπολίτες. Αντιθέτως αμφισβήτησαν ευθέως τους μάρτυρες, σύμφωνα με το ανακριτικό πόρισμα του δευτέρου ανακριτού Γ.Π. της Ιεράς Συνόδου, το οποίο θα δημοσιεύσω εν καιρώ. Η δυσαρέσκεια των μαρτύρων δια τις εις βάρος μου κατηγορίες όπως αυτές διατυπώνονταν από τους εκκλησιαστικούς ανακριτές ήτο κεραυνός εν αιθρία. Ο κ. Χ.Σ., επηρεάστηκε αρνητικά εναντίον του τότε αρχιεπισκόπου δια τον λόγο της μη συναντήσεως μετά του αρχιεπισκόπου. Ουδείς εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου είχε μαζί του έστω στοιχειωδώς τηλεφωνική επικοινωνία. Εξάλλου ο κ. Χ.Σ., λόγω του αξιώματός του εις την Ελληνική Αστυνομία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούσε να έχει μπροστά του ολόκληρο τον φάκελο της ΚΥΠ δια τα αναφερόμενα εις τον φάκελο γεγονότα του μητροπολίτου Κων/νου καθώς και για όποιον άλλον ήθελε να ενημερωθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε στον ανακριτή της Ιεράς Συνόδου κ. Γ.Π..
Συμπερασματικά αναφέρω ότι εις την ανύπαρκτη εκκλησιαστική δικαιοσύνη καμία σημασία δεν έχουν οι μάρτυρες υπερασπίσεώς μου δια τους εκκλησιαστικούς ανακριτές και μητροπολίτες προέδρους των πειθαρχικών συμβουλίων. Αξιόλογοι κρίνονται μόνον οι μάρτυρες κατηγορίας και αυτά δια τα οποία ο συνάδελφός τους μητροπολίτης Κων/νος με κατηγορούσε. Όντως οι μάρτυρές μου, μη έχοντας άλλη φορά εις την ζωήν των συναναστροφές με εκκλησιαστικούς παράγοντες, απέκτησαν πολύ κακή εμπειρία δι` αυτούς και μου παραπονέθηκαν ότι έχασαν αρκετή ώρα από τον πολύτιμο χρόνο τους δια την ενασχόληση μετ` αυτών.                         
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.


Κατάθεση 1η


Στοιχεία μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Γ. Σ.

Επάγγελμα: Αρτοποιός
Διεύθυνση κατοικίας: Ν. Ηράκλειον   ετών  44

Ερώτησις: Ορκίζεσαι να ήπης την αλήθειαν και μόνον την αλήθειαν
Απάντησις: Ναι ορκίζομαι.

Ερώτησις: Έχεις συγγένειαν με τον κατηγορούμενον Γρηγόριον Σταμούλην
Απάντησις: Είμαι αδελφή του Γρηγορίου Σταμούλη και ουδέποτε μέχρι σήμερα χωρίσαμε από κοντά. Η σχέσις μας μέχρι σήμερα σαν αδέλφια είναι άριστη και γνωρίζω από πολύ κοντά το θλεβερόν τούτο γεγονός. Σαν αδελφή θλίβομαι και διερωτώμαι τι έκανε ο αδελφός μου, διότι δεν με πείθει κανένα περιστατικό.

Ερώτησις: Ο αδελφός σου κατηγορείται υπό της προϊσταμένης του Αρχής δι` ασέβειαν προς την Αγίαν Εκκλησίαν ημών τους λειτουργούς της και τον προϊστάμενόν του Μητροπολίτην και δια συκοφαντική δυσφήμησιν των υπηρετούντων εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.
Απάντησις: Γνωρίζω ότι ο αδελφός μου εργάζεται 15 χρόνια στην υπηρεσίαν του σαν οδηγός, ότι εξελέγη από τον Μακαριστό Τιμόθεο, ο οποίος τον είχε στείλει και στην Ιερατικήν Σχολήν της Τήνου για να γίνει Ιερεύς και μέχρι το 1992 όπου εκοιμήθη διέμενε στην οικίαν του επί 24ώρου βάσεως μαζί τους και ουδέποτε μου εξέφρασε παράπονα για τον αδελφό μου, γιατί επεσκέπτετο τακτικότατα το σπίτι μου και μάλλιστα πολλές φορές μου τον αποκαλούσε «διαμάντι». Ο αδελφός μου εκκλησιάζεται τακτικώτατα, εξομολογείται και κοινωνεί και πως είναι δυνατόν να μη σέβεται  το ράσο το οποίον αγαπούσε και ποθεί ακόμη. Όσο για τις συκοφαντίες, λυπούμαι και μόνον που το ακούω, διότι το ποινικό του Μητρώο είναι καθαρότατο. Έχει μέσα του φόβον Θεού και ευχαριστώ τον Θεόν που δεν έχασε την πίστη του με όλα αυτά. Είναι ειληκρινής και ποτέ δεν συκοφαντεί.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι ψευδόρκησε κατά διαταχθείσαν ανάκρισιν κατά κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.
Απάντησις: Γνωρίζω μόνο τα προσωπικά του αδελφού μου και όχι και της υπηρεσίας του, θέλω όμως να σας πω ότι το ευαγγέλιον το έχει για μαξιλάρι του και όχι να παίζη με αυτό.

Ερώτησις: Κατηγορείται δι` απιστίαν περί την υπηρεσίαν του. Τι γνωρίζεις επ` αυτού.
Απάντησις: Πριν δυο χρόνια με εκάλεσε ο Σεβασμιώτατος στο Γραφείο του παρόντος και του Αρχιερατικού για να μου εκφράση παράπονα και μου είπε ότι ο αδελφός σου φεύγει από την υπηρεσία του καθυστερούμενα εις αυτήν, δεν συμμορφώνεται προς τας εντολάς του Προϊσταμένου του, δεν έχει ήθος και ευπρέπειαν εις την εν γένει συμπεριφοράν του και εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του

Απάντησις: Γνωρίζω ότι μέχρι το έτος 1997 που με εκάλεσε ο Σεβασμιώτατος στο Γραφείο του ο αδελφός μου εκάθητο μέσα στα Γραφεία της Μητροπόλεως και όχι στο πλατύσκαλο. Εκεί ετοποθετήθη από τον προϊστάμενο του μόνο και μόνο για να τον τιμωρήση δια τον λόγο που ξέρει μόνο εκείνος κι όχι εμείς. Στο πλατύσκαλο ο αδελφός μου κάθησε δυο χειμώνες χωρίς θέρμανση απέναντι από ένα ασανσέρ μέσα σ` ένα χάος σαν να ήτανε χειρότερα από σκύλος, διότι τα αφεντικά στους σκύλους έχουν σκυλόσπιτα. Κινδύνευε ο αδελφός μου από κάθε είδος ανθρώπου ναρκομανούς, μεθυσμένους, μαχαιροβγάλτες, διότι υπάρχουν σίγουρα ταμεία στη Μητρόπολη και όμως αγόγκιστα εκάθησε για δυο χειμώνες. Τον επροκάλεσε ο Σεβασμιώτατος πολλές φορές απειλητικά και υβριστικά μέχρι που του είπε την έκφραση «Τι νομίζεις ρε ότι είσαι, είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης και αυτή η θέση εδώ δεν σου αξίζει θα σε κατεβάσω κάτω στην είσοδο». Αυτά τα γνωρίζω διότι το θέμα του αδελφού μου κατήντησε και οικογενειακό μας θέμα και ανά πάσαν στιγμήν θα είμαστε δίπλα του για να πούμε την αλήθεια. Εκφράζω τη λύπη μου που αναγκάζομαι μεγάλη εβδομάδα να καταθέτω για ανθρώπους που τους επέτρεψε ο Θεός να τηρούν τον Λόγον Του. Γνωρίζω ότι την υπηρεσίαν του την αγαπά και προσέρχεται  πάντοτε, παρ` όλο που πολεμάται μανιωδώς. ............να με ρωτάει, ότι έρχεται στο μαγαζί μου και περνάει την ώρα του, ότι πηγαίνει στο Καφενείο και κάθεται και ότι το αυτοκίνητο δεν το βάζει μπροστά στην είσοδο της Μητροπόλεως παρά το σταθμεύει δίπλα στο γκαράζ. Για όλα αυτά απήντησα και είπα ότι όσο για το μαγαζί μου μπορούν να καταθέσουν 120 καταστήματα που είναι στο εμπορικό εάν τον βλέπουν η όχι να έρχεται. Όσο για το Καφενείο απάντησα ότι δεν πηγαίνει ποτέ σε καφενείο, διότι δεν πίνει ούτε και καφέ. Τον ερώτησα για όλα αυτά ποίος του τα ανέφερε και μου απάντησε ο αδελφός σου. Ζήτησα να έρθει αυτοπροσώπως ο αδελφός μου να μου το πη και η απάντησή του ήτανε τότε θα καλέσω Μητροπολιτικό Συμβούλιο  για να τον διώξω τον αδελφό σου. Του είπα εσείς είστε προϊστάμενός του έχετε θέση και ξέρετε τι θα κάνετε. Μήπως όλα αυτά είναι σκευωρίες και εσκεμένα ενοχοποιούν τον αδελφό μου, διότι μέχρι πρότινος ο Σεβασμιώτατος δεν είχε εκφράσει παράπονα στον αδελφό μου ούτε και σε εμένα ακόμη και όταν ήλθε σπίτι μου. Όλα αυτά ήταν ξαφνικά.
Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι επετέθη με ασέβειαν και απειλητικά κατά του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, τον προσφωνεί «Ρε Σουλιώτη» και τον απειλεί με έλεγχον από ορκωτούς λογιστάς δια την οικονομικήν διαχείρησιν των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως, ως Διευθυντού αυτών.

Απάντησις: Δεν γνωρίζω τα της υπηρεσίας του. Γνωρίζω όμως ότι είναι ευγενέστατος και τυπικότατος στις εκφράσεις του.
Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι εγκατέλειπε τη θέση του ως κλητήρ έξωθι των Γραφείων της Μητροπόλεως, ότι απουσιάζει αυθαίρετα από την υπηρεσίαν του, προσέρχεται καθυστερημένα.
Απάντησις: Είναι ευγενής και παραδειγματικός.
Ερώτησις: Έχεις να προσθέσεις άλλο τι και γράμματα γνωρίζεις;

Αυτή τι στιγμή εξέθεσα μια μικρή πτυχή των συμβάντων του αδελφού μου και εάν χρειαστεί με λεπτομέρειες και με ημερομηνίες θα καταθέσω. Γνωρίζω όμως και τούτο. Ότι ο αδελφός μου ουδέποτε έκανε Χριστούγεννα Πάσχα και μεγάλες γιορτές μαζί μας διότι ήταν απησχολημένος ως οδηγός του Μητροπολιτικού αυτοκινήτου. Δεκαπέντε χρόνια εργάζεται σαν οδηγός. Γράμματα γνωρίζω.
Αναγνωσθείσα η παρούσα κατάθεσις εις την Μάρτυρα από τον Γραμματέα Ε. Κ. υπογράφεται ως έπεται.                                                     

Κατάθεση 2ηΣτοιχεία Μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Αρχιμ. Π. Μ.

Επάγγελμα: Εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος Φιλ/φείας
Διεύθυνση κατοικίας: Ιερός Ναός Αγ. Τριάδος Νέας Φιλαδελφείας. Ετών 70

Ερώτησις: Διαβεβαιοίς επί τη Ιεροσύνη σου ότι θα πης την αλήθειαν και μόνον την αλήθειαν;
Απάντησις: Ναι διαβεβαιώ.

Ερώτησις: Ο Γρηγόριος Σταμούλης κατηγορείται από την προϊσταμένην του Αρχήν δια ασέβειαν προς την Ιεράν ημών Εκκλησίαν, τους λειτουργούς Αυτής και του προϊσταμένου του Μητροπολίτου και εκτοξεύει εναντίον αυτών διαφόρους κατηγορίας.
Απάντησις: Τον Γρηγόριον Σταμούλην, τον γνωρίζω περίπου 24 χρόνια. Παιδί του Ιερού. Ουδέποτε τον ήκουσα να δυσφημεί τον Μητροπολίτην και τους κληρικούς. Θρησκευόμενος και εξομολογείται και εκκλησιάζεται ανελειπώς.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι ψευδόρκησε κατά διαταχθείσαν ανάκρισιν κατά κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως;
Απάντησις: Εάν ψευδορκήστηκε ναι η όχι δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως το εξής. Ότι εκείνην την ημέραν, που συνέβησαν τα γεγονότα κατεβαίναμε από τα σκαλιά της Μητροπόλεως πολλοί μαζί και κληρικοί και λαϊκοί και απέξω στην είσοδο που ακούονταν οι φωνές ήτο συνοστισμός καθότι περνούσαν και διαβάτες. Ακούοντο τα λόγια εκείνα τα οποία δεν ήσαν ευχάριστα, κατέβασα τα μάτια μου και προσπαθούσα να απομακρυνθώ το γρηγορότερον. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να βεβαιώσω αν ήτο μπροστά ο Γρηγόρης Σταμούλης η δεν ήτο.

Ερώτησις: Κατηγορείται δια προκλητικήν στάσιν εντός των Γραφείων της Μητροπόλεως, δια μη συμμόρφωσιν προς τας εντολάς του προϊσταμένου του Μητροπολίτου και παντελή έλειψιν ήθους και ευπρεπείας εις την εν γένει συμπεριφοράν του.
Απάντησις: Δεν γνωρίζω απ` αυτών, απολύτως τίποτα.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι εγκατέλειψε τι θέση του ως κλητήρ έξωθι των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως.
Απάντησις: Δεν γνωρίζω επ` αυτού τίποτα.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι επετέθη με ασέβειαν και απειλητικά κατά του Γενικού Αρχ/κού Επιτρόπου, τον προσφωνεί «Ρε Σουλιώτη» και τον απειλεί με έλεγχον από ορκωτούς λογιστάς δια την οικονομικήν διαχείρησιν των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Ι. Μητροπόλεως ως Διευθυντού αυτών;
Απάντησις: Δεν γνωρίζω τίποτα.

Ερώτησις: Γνωρίζεις ότι δεν συμμορφώνεται προς τας εντολάς του προϊσταμένου του, απουσιάζει αυθαιρέτως από την υπηρεσίαν του προσέρχεται καθυστερημένα εις αυτήν και γενικώς πλημμελώς εκτελεί τα καθήκοντά του;
Απάντησις: Επ` αυτών δεν γνωρίζω τίποτα.

Ερώτησις: Έχεις να προσθέσεις άλλο τι και γράμματα γνωρίζεις;
Απάντησις: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα και γράμματα γνωρίζω.

Η παρούσα κατάθεσις αναγνωσθείσα υπό του Γραμματέως Ε. Κ. ενώπιον του Μάρτυρος υπογράφεται ως έπεται.                    


Κατάθεση 3η


 
Στοιχεία Μάρτυρος

 Ονοματεπώνυμον: Π. Α.
Επάγγελμα: Υπάλληλος ΕΛΤΑ

Διεύθυνση κατοικίας:   .........  Ετών  47
Ερώτησις: Ορκίζεσαι να είπης την αλήθειαν και μόνον αυτήν;

Απάντησις: Ναι ορκίζομαι.
Ερώτησις: Ο Γρηγόριος Σταμούλης κλητήρ-οδηγός της Ι. Μητροπόλεως της Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας κατηγορείται υπό της προϊσταμένης του αρχής δι` ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, τους λειτουργούς αυτής του προϊσταμένου του Μητροπολίτου, τους εν τοις Γραφείοις της Ι. Μητροπόλεως υπηρετούντας, συκοφαντεί αυτούς και εκτοξεύει εναντίον τους διαφόρους κατηγορίας.

Απάντησις: Όχι. Δεν γνωρίζω τίποτα δι` όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και ούτε έχει υποπέσει κάτι εις την αντίληψίν μου.
Ερώτησις: Κατηγορείται δι` απιστίαν περί την υπηρεσίαν, δι` ασεβή και προκλητικήν στάσιν εντός των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, δια μη συμμόρφωσιν προς τα εντολάς του προϊσταμένου του Μητροπολίτου, δια παντελή έλειψιν ήθους και ευπρεπείας εις την εν γένει συμπεριφοράν του, δι` εγκατάληψιν της θέσεώς του, ως κλητήρ έξωθι των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, δι` ασεβή και απειλητικήν επίθεσιν κατά του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι. Μητροπόλεως, τον οποίον προσφωνεί «Ρε Σουλιώτη» και τον απειλή με έλεγχον από ορκωτούς λογιστάς δια την οικονομικήν διαχείρησιν των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως, ως Διευθυντού Αυτών, προσέρχεται καθυστερημένα εις την υπηρεσίαν του και πολλές φορές απουσιάζει αυθαιρέτως και γενικά εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του. Τι γνωρίζεις επ` αυτών;
Απάντησις: Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα και ούτε έχει υποπέσει κάτι σχετικόν εις την αντίληψίν μου επί των ανωτέρω.
Ερώτησις: Έχεις να προσθέσεις άλλο τι και γράμματα γνωρίζεις;

Απάντησις: Τον κατηγορούμενο Γρηγόρη Σταμούλη τον γνωρίζω πλέον των 15 ετών από την υπηρεσίαν που εργάζομαι δηλαδή το Ταχυδρομείον Ν. Ιωνίας. Στο ταχυδρομείον ερχόταν και έρχεται δια την παραλαβήν της Αλληλογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως, είτε με το υπηρεσιακόν αυτοκίνητον είτε πεζός. Σαν χαρακτήρας είναι πάντοτε ευγενικός με το προσωπικόν και ουδέποτε δημιούργησε το παραμικρόν πρόβλημα εις αυτό. Μιλούσε πάντα με σεβασμό και ενθουσιασμό για τον Μακαριστό Μητροπολίτην Τιμόθεον και με είχε προτρέψει να γνωρίσω και να επισκεφτώ αυτόν. Ο θάνατός του τον είχε επειρεάσει βαθιά, αλλά είχε μετατραπεί σε ενθουσιασμό με την εκλογήν του σημερινού Μητροπολίτη Κωνσταντίνου. Εκείνος με είχε προτρέψει να παρακολουθήσω τις τελετές ενθρόνισης του Σεβασμιωτάτου πράγμα το οποίον έγινε από εμένα. Παρά τον αρχικό του ενθουσιασμόν σιγά, σιγά άρχισε να μη μου μιλά πλέον για τον Σεβασμιώτατον και έχω πολύ καιρό να τον δω να οδηγή το υπηρεσιακόν αυτοκίνητον της Μητροπόλεως. Δεν γνωρίζω πως έφθασε η υπόθεση σε αυτόν τον βαθμό και είναι καθαρά άξιον απορίας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο και γράμματα γνωρίζω.
Η παρούσα ανεγνώσθη εις τον μάρτυρα υπό του Γραμματέως Ιερέως Ε. Κ. και υπογράφεται ως έπεται.                    

Κατάθεση 4η

 
Στοιχεία Μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον:  Ε. Φ. .

Επάγγελμα: Μηχανικός αυτοκινήτων
Διεύθυνση κατοικίας: Ν. Ιωνία.   Ετών 52

Ερώτησις: Ορκίζεσαι να είπης την αλήθειαν και μόνον την αλήθειαν;
Απάντησις: Ναι ορκίζομαι.

Ερώτησις: Ο Γρηγόρης Σταμούλης κατηγορείται από την προϊσταμένην του Αρχήν δι` ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, τους λειτουργούς αυτής, του προϊσταμένου του Μητροπολίτου, των υπηρετούντων εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, δυσφημεί και συκοφαντεί αυτούς και εκτοξεύει εναντίον τους πολλές φορές διάφορες κατηγορίες.
Απάντησις: Επ` αυτών δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα ούτε μου είπε ποτέ τίποτα ο κύριος Σταμούλης.

Ερώτησις; Επίσης κατηγορείται δι` απιστίαν περί την υπηρεσίαν, δι` ασεβή και προκλητικήν στάσιν εντός των Γραφείων της Μητροπόλεως, δια μη συμμόρφωσιν προς τας εντολάς του προϊσταμένου του Μητροπολίτου, δια παντελή έλειψιν ήθους και ευπρεπείας εις την εν γένει συμπεριφοράν του ως εκκλησιαστικού υπαλλήλου, δι` εγκατάλειψιν της θέσεώς του ως κλητήρ έξωθι  των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως, δια ασεβή και προκλητικήν επίθεσιν κατά του Γενικού Αρχιερατικού επιτρόπου τον οποίον προσφωνεί «Ρε Σουλιώτη» και τον απειλεί με έλεγχον από ορκωτούς λογιστάς για την οικονομικήν διαχείρησιν των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως, ως Διευθυντού αυτών, απουσιάζει αυθαιρέτως από την υπηρεσίαν του και προσέρχεται καθυστερημένα εις αυτήν, ψευδόρκησε κατά διαταχθείσαν ανάκρισιν κατά κληρικών και γενικά εκτελεί τα καθήκοντα τα υπηρεσιακά πλημμελώς. Τι γνωρίζεις επ` αυτών;
Απάντησις: Συγκεκριμένα επί των ανωτέρω δεν γνωρίζω τίποτε ούτε υπέπεσε κάτι σχετικό εις την αντίληψίν μου.

Ερώτησις: Έχεις άλλο τι να προσθέσης και γράμματα γνωρίζεις;
Απάντησις: Γνωρίζω τον Γρηγόρη Σταμούλη περί τα 15 χρόνια. Τον θεωρώ άτομο ηθικό και τίμιο, εργατικό, σχετικά με την εργασία του. Τον έβλεπα κάθε πρωί στη δουλειά του και πολλές φορές μέχρι αργά το βράδυ όταν Μητροπολίτης ήτο ο Μακαριστός Τιμόθεος. Ήταν σχολαστικός στην συντήρηση του αυτοκινήτου μέχρι που επέβλεπε ο ίδιος. Τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι το αυτοκίνητο της Μητροπόλεως δεν το οδηγεί ο Γρηγόρης αλλά διάφοροι Ιερείς. Σε ερώτησή μου δια τι συμβαίνει Αυτό μου απήντησε «τώρα τελευταία έχω πρόβλημα με την υπηρεσία μου».

Η παρούσα αναγνωσθείσα εις τον Μάρτυρα από τον Γραμματέα Ιερέα Ε. Κ. υπογράφεται ως έπεται.              

Κατάθεση 5η

 
Στοιχεία Μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον:  Ν. Μ. .

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος ΙΚΑ
Διεύθυνση κατοικίας: Ν. Ιωνία   Ετών 67

Ερώτησις: Ορκίζεσαι να είπης την αλήθειαν και μόνον αυτήν;
Απάντησις:  Ναι ορκίζομαι.

Ερώτησις: Ο Γρηγόριος Σταμούλης οδηγός – κλητήρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας κατηγορείται από την προϊσταμένην του Αρχήν δι` ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, τους λειτουργούς αυτής, τους υπηρετούντας εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και δη κατά του προϊσταμένου του Μητροπολίτου, συκοφαντεί αυτούς και εκτοξεύει πολλές φορές εναντίον αυτών διάφορες κατηγορίες, δι` απιστίαν περί την υπηρεσίαν, δια μη συμμόρφωσιν προς τας εντολάς του Μητροπολίτου, προκλητικήν στάσιν εντός των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως και δια παντελή έλειψιν ήθους και ευπρεπείας εις την εν γένει συμπεριφοράν του ως εκκλησιαστικού υπαλλήλου. Τι γνωρίζεις;
Απάντησις: Από την ημέρα που ανέλαβε ο πατήρ Κων/νος ως Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας έπαψα να πηγαίνω στη Μητρόπολη και επομένως δεν είμαι εις θέσιν να γνωρίζω τι γίνεται εις την Μητρόπολιν και αν αυτά, δια τα οποία κατηγορείται ο Γρηγόριος Σταμούλης είναι αληθή η ψέματα.

Ερώτησις: Επίσης ο κύριος Σταμούλης κατηγορείται δια ψευδορκίαν κατά διαταχθείσα ανάκρισιν κατά κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, δι` ασεβή και απειλητικήν επίθεσιν κατά του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως, τον οποίον προσφωνεί «Ρε Σουλιώτη» και τον απειλή με έλεγχον από ορκωτούς λογιστάς δια την οικονομικήν διαχείρησιν των εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως ως Διευθυντού αυτών δι` αυθαιρέτους απουσίας εκ της υπηρεσίας του και καθυστερημένην προσέλευσιν εις αυτήν και γενικά δια πλημμελή εκτέλεσιν τω καθηκόντων του ως εκκλησιαστικού υπαλλήλου.
Απάντησις: Όπως ανέφερα και ανωτέρω δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο  συμβάν που να έχει σχέσιν με αυτά.

Ερώτησις: Έχεις να προσθέσης άλλο τι και γράμματα γνωρίζεις;
Απάντησις: Τον Γρηγόριο Σταμούλη τον γνωρίζω από τον προηγούμενο  Δεσπότη τον Μακαριστόν Τιμόθεο. Σχεδόν τις περισσότερες ώρες βρισκόμουν στο γραφείο του πατρός Γενναδίου Αρχιερατικού Επιτρόπου και όποτε τον έβλεπα το Γρηγόρη ποτέ δεν τον άκουσα να καταφέρεται για κανέναν. Πολλές φορές πήγαινα και τον εύρισκα στο Γκαράζ που έπερνε το αυτοκίνητο δεν τον άκουσα ουδέποτε να καταφέρεται εναντίον Ιερέως. Εγώ τώρα δεν ανεβαίνω στη Μητρόπολη. Σε ερώτησή μου «πως τα πας Γρηγόρη με τον καινούργιο Δεσπότη;» μου απάντησε «Πάρα πολύ καλά». Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο και γράμματα γνωρίζω.

Η παρούσα κατάθεσις αναγνωσθείσα υπό του Γραμματέως Ιερέως Ε.Κ. ενώπιον του Μάρτυρος, υπογράφεται ως έπεται.       

Κατάθεση 6η


 
Στοιχεία Μάρτυρος
Ονοματεπώνυμον: Αρχιμ.  Σ. Τ. .

Επάγγελμα:  Ιερεύς
Διεύθυνση κατοικίας: Π ψυχικό.     Ετών 72

Ερώτησις: Διαβεβαιοίς επί τη Ιεροσύνη σου να είπης την αλήθειαν και μόνον αυτήν;
Απάντησις: Διαβεβαιώ επί τη Ιεροσύνη να είπω την αλήθειαν και μόνον αυτήν.

Ερώτησις: Ο Γρηγόριος Σταμούλης κατηγορείται από την προϊσταμένην του Αρχήν δι` ασέβειαν προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, προς τους λειτουργούς αυτής, εναντίον των οποίων εκτοξεύει διάφορες κατηγορίες και δη κατά του προϊσταμένου Μητροπολίτου, δια συκοφαντικήν δυσφήμησιν των εν τοις Γραφείοις της Ιεράς Μητροπόλεως υπηρετούντον και κατά του Μητροπολίτου.
Απάντησις: Ουδέποτε εις τα 9 χρόνια, που υπηρετώ εις Ν. Ιωνία ως εφημέριος ήκουσα από το στόμα του οδηγού Σταμούλη ύβρεις, συκοφαντίες, δυσμενή σχόλια όχι μόνον εναντίον του προϊσταμένου Μητροπολίτου, αλλά και γενικά για τους Ιερείς της Ι. Μητροπόλεως. Η συμπεριφορά του όταν συναντόμεθα εις το Γραφείον του άλλοτε Πρωτοσυγκέλου ήτο καθ` όλα άψωγος και με τον απαιτούμενον σεβασμόν.
Ερώτησις: Επίσης ο κ. Σταμούλης κατηγορείται δια ψευδορκίαν κατά διαταχθείσαν ανάκρισιν κατά κληρικών της Ι. Μητροπόλεως, δι` απιστίν περί την υπηρεσίαν, δια μη συμμόρφωσιν προς τας εντολάς του Μητροπολίτου, δια εγκατάληψιν της θέσεως ως κλητήρ έξωθι των Γραφείων της Μητροπόλεως, δια ασεβή και απειλητικήν επίθεσιν κατά του Γενικού Αρχ/κού Επιτρόπου τον οποίον προσφωνεί «Ρε Σουλιώτη» και τον απειλεί με έλεγχον από ορκωτούς λογιστάς δια την οικονομικήν διαχείρησιν των Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως, δι` αυθαιρέτους απουσίας από την υπηρεσίαν του και καθυστερημένην προσέλευσιν εις αυτήν και γενικώς δια πλημμελή εκτέλεσιν των υπηρεσιακόν του καθηκόντων του.
Απάντησις: Αυτά αποτελούν θέματα καθολοκληρίαν υπηρεσιακά και δεν δύναμαι να τα γνωρίζω και να εκφέρω γνώμην.

Ερώτησις: Έχεις να προσθέσης άλλο τι και γράμματα γνωρίζεις;
Απάντησις: Τον Γρηγόριον Σταμούλην οδηγόν του Μητροπολίτου, τον γνωρίζω επί 10 συναπτά έτη. Από την εν γένει συμπεριφοράν του προς την προϊσταμένην αρχήν και τους Ιερείς τον έχω χαρακτηρίσει ως άξιον υπάλληλον, ο οποίος γνωρίζει να συμπεριφέρεται με σεβασμό και αξιοπρέπειαν εις το εκκλησιαστικόν περιβάλον, που υπηρετεί. Υπηρέτησα 46 χρόνια σε διαφόρους Μητροπόλεις και βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι και ο ενδεδειγμένος δια την θέσιν την οποίαν κατέχει, που σε άλλες Μητροπόλεις δεν το διεπίστωσα. Γράμματα γνωρίζω.
Η παρούσα κατάθεσις αναγνωσθείσα υπό του Γραμματέως Ιερέως Ε.Κ. ενώπιον του μάρτυρος υπογράφεται ως έπεται.             


Απάντηση: Γνωρίζω τον μηνυτή υπηρεσιακά, ο οποίος κατέχει στην Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας την οργανική θέση οδηγού κλητήρα. Γνωρίζω, ότι οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν στον εκκλησιαστικό ανακριτή Πατέρα Βλάσιο Θεοδωρακόπουλο για την υπόθεση του μηνυτή. Γνωρίζω, ότι υπάρχει διένεξη μεταξύ μηνυτού και Μητροπολίτου (έκτου κατηγορουμένου). Η συμπεριφορά του μηνυτή θεωρώ ότι είναι κόσμια και δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι σε βάρος του.

Κατάθεση 7η


Κατάθεση 8ηΑπάντηση: Σχετικά με τη μήνυση του Γρηγορίου Αριστ. Σταμούλη κατά των Αρχιμανδριτών της Μητρόπολις Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας και κατά του Μητροπολίτου εγώ δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Ο μηνυτής δεν ξέρω που μένει και ποιές σχέσης έχει με τους μηνυόμενους. Για τα όσα διατείνεται ο μηνυτής στη μήνυσή του που μου διαβάσατε δεν γνωρίζω τίποτα.
 
Δια την κατάθεση του ανωτέρω μάρτυρα αρχ. π. Δ.Π. επί του παρόντος σημειώματος θέλω να εκφράσω το παράπονό μου. Όταν ο δικηγόρος μου συνέτασσε τη μήνυση εναντίων πέντε κληρικών της μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και του μητροπολίτου Κων/νου, μου ζήτησε να προτείνω μάρτυρες δια να καταθέσουν. Το πιο δύσκολο ζήτημα στον εκκλησιαστικό χώρο. Παρακάμπτοντας τον δικηγόρο δια τις αντιρρήσεις του, πρότεινα τον ανωτέρω μάρτυρα χωρίς να τον ενημερώσω, δικαιολογήθηκα στον δικηγόρο, ότι αυτός ο παπάς δεν φοβάται κανέναν παρά μόνον τον λόγον του Ιερού Ευαγγελίου.
Έκανα λάθος και είχε δίκαιο ο δικηγόρος μου εις την εκ μέρους του, εναντίον μου βρισιά εξ αγανακτήσεως που συνέχιζα να έχω τέτοιου είδους ψευδαισθήσεις δια τον συγκεκριμένο κληρικό. Όταν πήγε η κλήση εις τον μάρτυρα από το Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας δια να καταθέσει, βρισκόμενος σε έξαλλη κατάσταση πήρε τηλέφωνο στο γραφείο του λογιστού Κυριαζή προκειμένου να μιλήσει (μαλώσει) μαζί μου με το πρόσχημα ότι δεν τον ενημέρωσα. Εν πάση ειλικρινεία έπεσε ο ουρανός και με πλάκωσε κατά την κοινή έκφραση από αυτά που άκουσα. Αναφέρω ένα λόγο μόνον που μου είπε: «γιατί να πάω κόντρα εγώ με τον προϊστάμενό μου εξαιτίας σου;». Εξήγησα στον ιερέα τον λόγο που δεν τον ενημέρωσα και του είπα να πει εις την κατάθεσή του τα μισά από τα καλά λόγια που έλεγες κατά την περίοδο της πειθαρχικής μου διώξεως, δεδομένου ότι με γνώριζε από το έτος 1984.
Εξ αιτίας του μάρτυρα αυτού αντιλήφθηκα τι ακριβώς παίζει εις τον εκκλησιαστικό χώρο και την διαφορά μεταξύ λόγων και έργων των κληρικών. Κατάλαβα ότι αυτό που έχει σημασία γι αυτούς στην πλειοψηφία, είναι το ιερό χρήμα της Εκκλησίας και όχι το Ιερόν Ευαγγέλιον. Δυστυχώς ο μάρτυρας αυτός δεν είχε την τόλμη να καταθέσει τουλάχιστον ότι εγώ του έδιδα από την τσέπη μου χρηματικά ποσά δια το φιλανθρωπικό έργο που ‘’πίστευα’’ ότι έκανε εις την ενορία του. Δια τα χρηματικά ποσά μου έδιδε αποδείξεις. Από τη στιγμή εκείνη και μετά ζητούσα όλο και πιο επίμονα μετάταξη σε μη εκκλησιαστική υπηρεσία. Αναφέρω επίσης ότι η Φ.Κ. μαγείρισσα του ορφανοτροφείου θηλέων ‘’Αγία Φιλοθέη’’ και η μητέρα της είχαν πάει εις τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ν. Ιωνίας που ήταν προϊστάμενος ο ανωτέρω μάρτυρας και τον είχαν ενημερώσει (εξομολογηθεί), δια την άδικη απόλυση της Φ.Κ. από το ορφανοτροφείο. Εις την δημοσίευση της 25/2/2017 συμπεριέλαβα το έγγραφο του μητροπολίτου δια την απόλυση της μαγείρισσας καθώς και την παραπονετική επιστολή της προς τον μητροπολίτη Κων/νο. Δηλαδή ο μάρτυρας είχε πλήρη γνώση και από άλλους εργαζομένους εις την μητρόπολη της άδικης συμπεριφοράς του μητροπολίτου Κων/νου καθώς επίσης γνώριζε τον ανελέητο διωγμό των κληρικών από τον μητροπολίτη τους.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ               
 
 
 

 
 

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Δολοπλοκιών συνέχεια


Τα κατωτέρω κοινοποιηθέντα έγγραφα πρέπει να συγκριθούν με τα προηγούμενα έγγραφα εις την δημοσίευσιν της 11/6/2017 διότι αποδεικνύουν και αυτά ότι απουσίαζα εκ της εργασίας μου δικαιολογημένα και όχι αδικαιολόγητα όπως ισχυρίζεται ψευδόμενος ο μητροπολίτης Κων/νος εις το υπ` αριθ. πρωτ. 203/15-3-1999 έγγραφό του προηγούμενη δημοσίευση.
Προς κατανόηση όλων αυτών των δεδομένων δημοσιεύω τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα επί των ανυποστάτων κατηγοριών όπως αυτά διατυπώνονται στην παρούσα δημοσίευση. Έγγραφα: α) αίτησή μου προς τον ανακριτή π. Β.Θ., δια να μου παραδώσει αντίγραφα μαρτυρικών καταθέσεων κατηγορίας αποδεικνύει την περίπτωση γ’ της προηγουμένης δημοσιεύσεως και β) αποδεικτικό παραλαβής το οποίο αποδεικνύει την περίπτωση δ’ της προηγουμένης δημοσιεύσεως.
Εις το αποδεικτικό παραλαβής (έγγραφο 2ο), ο ανακριτής π. Β.Θ. αναφέρει ότι μου παρέδωσε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 17 μαρτύρων κατηγορίας. Επ` αυτού απαντώ ότι: Όταν έλαβα ανά χείρας τα φωτοαντίγραφα των μαρτύρων υπερασπίσεώς μου διαπίστωσα ότι η αρίθμηση όλων των μαρτυρικών καταθέσεων (κατηγορίας, υπερασπίσεως), από τον αριθμό 17 άλλαζε στον αριθμό 19. Είναι οφθαλμοφανές ότι ο ανακριτής π. Β. Θ., μου απέκρυψε μια κατάθεση μάρτυρα με τον αριθμό 18. Αμέσως ζήτησα εξηγήσεις από τον π. Β.Θ. ο οποίος βρισκόταν εις τα γραφεία της μητροπόλεως που μου είχε παραδώσει τα φωτοαντίγραφα των μαρτύρων υπερασπίσεώς μου.
Αρχικά αδιαφορώντας στην ερώτησή μου για τον 18ο μάρτυρα, πιεζόμενος από τον έλεγχο που του άσκησα μου είπε προφορικά ότι ο 18ος μάρτυρας είναι ο Ι.Τ.. Να ζητήσεις την κατάθεσή του από τον Δεσπότη. Ο μάρτυρας αυτός είναι πολύ γνωστός εις εμένα διότι είχα μαζί του οικονομικές συναλλαγές, ορισμένες φορές και όχι πάντοτε εισέπραττα την αμοιβή του μητροπολίτου από διάφορα μυστήρια. Ο μάρτυς αυτός προτάθηκε από τον μητροπολίτη Κων/νο να καταθέσει εναντίον μου αλλά όταν πήγε στον Ναό Αγίας Αναστασίας όπου είχε κληθεί από τον ανακριτή π. Β.Θ., δια να καταθέσει δεν μπόρεσε να ψευδομαρτυρήσει και κατέθεσε την αλήθεια. Αυτό μου το διηγήθηκε ο ίδιος όταν πήγα εις το γραφείο του δια να τον ενημερώσω ότι ο π. Β.Θ., τον εμπλέκει εις την πειθαρχική μου διαδικασία και αν αληθεύει ότι κατέθεσε ενόρκως εις τον π. Β.Θ. . Αναφέρω επίσης ότι σήμερα που γράφω τα ανωτέρω έχω μαζί του συναντήσεις.

Ο δικηγόρος μου ζήτησε δια εξωδίκων από τον ανακριτή π. Β.Θ. (αριθ. επίδοσης 4160/6-5-1999), τον μητροπολίτη Κων/νο (αριθ. επίδοσης 4161/6-5-1999) και την Ιερά Σύνοδο (αριθ. επίδοσης 4159/6-5-1999), να μου παραδώσουν την κατάθεση του 18ου μάρτυρα. Ο ανακριτής π. Β.Θ. επί του εξωδίκου απάντησε εγγράφως εις εμέ ότι δεν υπάρχει κατάθεση 18ου μάρτυρος, πέραν των 17 που αναφέρει εις το αποδεικτικό παραλαβής (έγγραφο 2ο). Ο μητροπολίτης και η Σύνοδος δεν απάντησαν επί των εξωδίκων μου. Εν καιρώ θα δημοσιεύσω το Πόρισμα του ανακριτή π. Β.Θ. που αναφέρει ότι ελήφθησαν 18 μάρτυρες κατηγορίας, καθώς επίσης και το δικαστικό έγγραφο του μητροπολίτου Κων/νου όπου αναφέρει την ύπαρξη της καταθέσεως του 18ου μάρτυρα κατηγορίας.                       
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.

 
Έγγραφο 1ο 
                 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
Γρηγορίου Σταμούλη του Αριστοφάνη, κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας, Ανθέων 24
 
 
 
Παράλαβον αυτήν την
αίτησιν  10-3-1999
 
Ο παραλαβών
                Πρωτοπρεσβύτερος
Β. Θ.
Προς
Τον Ανακριτή Πατέρα Β. Θ. Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας Περισσού.
 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε πλήρη σειρά επικυρωμένων φωτοαντιγράφων της ποινικής δικογραφίας εις βάρος μου περί των ανυποστάτων κατηγοριών προκειμένου να απολογηθώ δι` υπομνήματος ενώπιών σας, καθ` όσον εις το από 3-3-1999 έγγραφόν σας αναφέρεσθε επιγραμματικώς επί 12 υποτιθέμενων κατηγοριών χωρίς να αναφέρετε επακριβώς και συγκεκριμένως επί των κατηγοριών αυτών τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων να στοιχειοθετούνται η κατηγορίες αυτές.
Ήτοι ζητώ να μου χορηγήσετε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εις βάρος μου συνταχθέντος κατηγορητηρίου ως και όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας ως και κάθε έγγραφο σχετικό που τυχόν αναφέρεται εις βάρος μου.
Επίσης επειδή οι κατηγορίες αυτές είναι πολλαπλές και θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για την αντίκρουσή τους παρακαλώ να μου δώσετε και εύλογη προθεσμία υποβολής του υπομνήματός μου τουλάχιστον 10 ημέρες για την απολογία μου.
                                       Αθήνα 10-3-1999
                                             Ο Αιτών
                                  Γρηγόριος Σταμούλης               
 
 
Έγγραφο 2ο

 Έγγραφο 3ο