Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση πεπραγμένων


Εν συνεχεία της προηγουμένης αναρτήσεώς μου δημοσιεύω κατωτέρω την αίτησή μου προς την προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και μέλος του Μ.Σ της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας με την οποία ζητούσα να μου γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου σύμφωνα με τις καταγγελίες μου εις βάρος του λογιστού της μητροπόλεως ιερέως Ι.Λ., του αρχιερατικού επιτρόπου ιερέως Γεωργίου Σουλιώτη και του αδελφού του Ν. Σουλιώτη.
Προέβην εις αυτήν την ενέργεια διότι όπως επεσήμανα και εις την αίτησίν μου, αλλά και προσωπικά στην ίδια την προϊσταμένη στο υπηρεσιακό γραφείο της εφορίας, ζητώντας από αυτήν ως μέλος του Μ.Σ. της μητροπόλεως την παρέμβασή της στον μητροπολίτη Κων/νο υπέρ εμού δια την μετάταξή μου σε μη εκκλησιαστική υπηρεσία σύμφωνα με την έγγραφη επιθυμία του μητροπολίτου αλλά και των προηγουμένων μελών του Μ.Σ., αντί να σύρομαι από τον μητροπολίτη Κων/νο εξ αρχής στα πειθαρχικά Συμβούλια της Ιεράς Συνόδου. Την ενημέρωσα επίσης ότι το ΣτΕ με είχε δικαιώσει με την 1557/2005 απόφασή του και ο μητροπολίτης Κων/νος δεν εδέχετο την εφαρμογή αυτής της αποφάσεως αφορώσα την δικαίωσή μου.  

 
Αριθ. Πρωτ.  Δ.Ο.Υ.  10782/10-7-2006                            

ΑΙΤΗΣΗ
Γρηγορίου Σταμούλη οδηγού μητροπολιτικού αυτοκινήτου
Ιεράς μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και φιλ/φείας
Κατοίκου Ν. Ιωνίας οδός ... αρ. ...

ΠΡΟΣ

Την προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας κα. Σαράντου   

Παρακαλώ θερμώς να μου χορηγήσετε επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων ελέγχου εις βάρος των, α) π. Ι. Λ., β) π. Γεωργίου Σουλιώτη και γ) Ν. Σουλιώτη, βάση των καταγγελιών μου 8-5-02 και 20-5-05 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφό σας προς εμέ με αριθ. Πρωτ. 3406/1-3-2006 διότι έχω έννομο συμφέρων λόγω επανεξετάσεως της υποθέσεώς μου.

Συνημμένα                                                                            Ο Αιτών

1. ΔΟΥ αριθ. Πρωτ. 3406/1-3-2006                           Ν. Ιωνία:  10-7-2006

2. Ιερά Σύνοδος αρ. πρ. 270/13-6-06                                                                                        
Επίσης δημοσιεύω τα δυο απαντητικά έγγραφα της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας προς εμέ. Εις το δεύτερο έγγραφό τους με ενημερώνουν ότι με τις σχετικές διατάξεις του νόμου δεν επιτρέπεται να λάβω γνώσει των αποτελεσμάτων του σχετικού ελέγχου.                      
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

 τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.                                        
 
 
 
 
 
 

 
 

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Δημοσίευση οικονομικού πορίσματος δια την μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας


Ο τότε λογιστής της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας ιερεύς π. Ι.Λ. προέβη δια πρώτη φορά από την πρόσληψή μου στην εξής προκλητικότατη πράξη εναντίον μου. Ζήτησε δολίως από μια κυρία η οποία δεν είχε καμία σχέση με το χώρο της εργασίας μου 35€ για να της δώσει την βεβαίωση αποδοχών μου για το οικονομικό έτος 2001 προκειμένου να καταθέσω  την βεβαίωση στην εφορία για την φορολογική μου δήλωση, λέγοντάς της ότι τα χρήματα αυτά είναι για το γραφείο το οποίο εκδίδει κατά μήνα τις μισθοδοτικές καταστάσεις των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της μητροπόλεως.
Επειδή εγώ δεν πήγαινα καθόλου στα γραφεία της μητροπόλεως λόγω της οριστικής απολύσεώς μου από το ΑΥΣΕ όμως τα ¾ του μισθού μου τα ελάμβανα κάθε μήνα, δια να μην τους προκαλώ με την παρουσία μου, εξουσιοδότησα εγγράφως την ανωτέρω κυρία να παραλάβει από το λογιστήριο της μητροπόλεως την ετήσια βεβαίωση των αποδοχών μου. Η κυρία αυτή μετέβη εις τα γραφεία της μητροπόλεως δια να παραλάβει αυτήν την βεβαίωση από το λογιστήριο και ο λογιστής π. Ι.Λ. της ζήτησε το ανωτέρω χρηματικό ποσό. Τα χρήματα αυτά δεν τα επλήρωνε ουδείς εκ των εργαζομένων εις τα γραφεία της Μητροπόλεως. Δεν πληρώναμε ο αρχιερατικός, ο γραμματεύς, ο λογιστής, ο μητροπολίτης και εγώ ο Γρηγόριος Σταμούλης. Μη γνωρίζοντας η κυρία αυτή ότι δεν μου παρακρατούσαν το ως άνω ποσό, αλλά ούτε και εγώ φαντάστηκα ότι ο λογιστής θα προέβαινε σ` αυτήν την προκλητικότατη δι` εμέ ενέργειάν του, του παρέδωσε το ποσό των 35€ και έλαβε την βεβαίωση αποδοχών μου. Η παρανομία αυτή αφορούσε και όλους τους ιερείς της μητροπόλεως οι οποίοι φοβούμενοι οτιδήποτε επλήρωναν αναγκαστικά το ποσό των 35€ δια να παραλάβουν την ετήσια βεβαίωση αποδοχών των.  
Όταν η κυρία αυτή μου παρέδωσε την βεβαίωση μου εζήτησε το ως άνω ποσό που έδωσε στον λογιστή της μητροπόλεως. Εξεπλάγην από το γεγονός αυτό και μετέβην εις την μητρόπολη και εις το γραφείον του λογιστού να διαμαρτυρηθώ δι` αυτήν την απαράδεκτη ενέργειάν του. Τότε ο π. Ι.Λ. μου είπε ιεροκρυφίως μέσα εις το γραφείο του λογιστηρίου ότι στην ενέργεια αυτή δεν ενήργησε εξ ιδίων αλλά με την υπόδειξη των π. Γεωργίου Σουλιώτη και π. Δημητρίου Παπαγρηγορίου προφανώς δια με ενοχλήσουν ζητώντας χρήματα. Μετά από αυτήν την πρόκληση κατήγγειλα εγγράφως το γεγονός αυτό εις το υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνση Μητρώου τμήμα Γ’, με αριθ. πρωτ. 1040208/8-5-2002.

Σημειώνω ότι την αμοιβή των μισθοδοτικών καταστάσεων και των βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών που εξέδιδε ιδιωτικό λογιστικό γραφείο, την επλήρωνε η Ι. Μητρόπολις. Τα χρήματα που εισέπραττε δια τις βεβαιώσεις αποδοχών ο λογιστής δεν τα κατέθετε εις το ταμείο της μητροπόλεως αλλά τα παρακρατούσε ο ίδιος σε πλήρη γνώση του μητροπολίτου. Συγκεκριμένα ο μητροπολίτης μου έλεγε τις καλές ημέρες της συνεργασίας μας ότι αυτό το ποσόν είναι ένα δώρο προς τον λογιστή. Το «δώρον» αυτό του λογιστού το επλήρωναν αναγκαστικά και οι 81 τότε ιερείς της μητροπόλεως.  
Σε ανύποπτο χρόνο ο μητροπολίτης Κων/νος δια την υπόθεση αυτή, της εισπράξεως των 35€ μου είπε ότι διαμαρτυρήθηκε εις τον λογιστή ο αρχ. π. Ανδρέας Θεοφιλόπουλος και συνεπλήρωσε ο μητροπολίτης τα λόγια του προς εμέ τονίζοντας ότι τα χρήματα αυτά οι ιερείς δεν τα πληρώνουν εξ ιδίων αλλά από τα φιλόπτωχα ταμεία των ενοριών. Δια τον λόγον αυτόν επιτρέπει αυτήν την πράξιν.      

Όπως προανέφερα μετά την καταγγελία μου προς το υπουργείο οι αρμόδιοι έδωσαν εντολή διενεργείας ελέγχου του λογιστού της μητροπόλεως π. Ι.Λ. δια τα υπ` εμού καταγγελθέντα επί του θέματος. Προς βεβαίωσιν της συγκεκριμένης υποθέσεως ελέγχου, κοινοποιώ κατωτέρω τα δυο σχετικά έγγραφα του υπουργείου α) αριθ. πρωτ. 1040208/995/27-5-2002 (έγγραφο 1ο) και β) αριθ. πρωτ. 1048348/2603/ΔΕΥ-Α1885/19-5-2005 (έγγραφο 2ο).
Επίσης κατήγγειλα εις το υπουργείο Οικονομικών, συγκεκριμένες οικονομικές ατασθαλίες της μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας με αριθ. πρωτ. 1039789/13-5-2002.
Η καταγγελία μου αυτή αφορούσε:

α) Την δωρεά εν ζωή ακινήτου του Κυριάκου Αναστασιάδη στη μητρόπολη Νέας Ιωνίας με τον όρο να ανεγερθεί γηροκομείο η ορφανοτροφείο η ετέρου ευαγούς και εθνοφελούς ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΟΙΚΟΣ ΗΡΑΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ». Ο όρος αυτός δεν εκπληρώθηκε από τον μητροπολίτη πρώην Νέας Ιωνίας Κων/νο. Δημοσιεύω κατωτέρω την διαθήκη του Αναστασιάδη Κυριάκου αριθ. 23.805 (έγγραφο 3).
Η κυρία επιθεωρήτρια στις σελίδες (7 και 8) του πορίσματός της στις περ. 8 και 5 αναφέρει ότι: «το Αναστασιάδειο Ορφανοτροφείο Αρρένων δεν λειτούργησε ποτέ διότι δεν ανευρέθησαν άρρενα ορφανά και στην άλλη περ. 5 αναφέρει ότι στεγάζεται το Αναστασιάδειο ίδρυμα».   

β) Την δωρεά εν ζωή ακινήτου προς τη μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ν. Ιωνίας δια την ανέγερση του μητροπολιτικού μεγάρου δια την στέγαση των εκκλησιαστικών υπηρεσιών παρακρατών δι` εαυτόν το δικαίωμα της χρήσεως του εν ισογείω ανεγερθησομένου Ιερού Παρεκκλησίου ως και ενός καταστήματος εν τω ισογείω του κτιρίου. Ο όρος αυτός τηρήθηκε μέχρι το έτος 1994 σύμφωνα με το οικονομικό πόρισμα. Κατόπιν ο μητροπολίτης απέσπασε από τον Ιερό Ναό το παρεκκλήσιον και το κατάστημα, τα έσοδα των οποίων εισέπραττε πλέον η μητρόπολη. Δημοσιεύω κατωτέρω την σχετική διαθήκη αριθ. 27.705 (έγγραφο 4ο).
Η κυρία επιθεωρήτρια στη σελίδα 22 και 23 του πορίσματoς περ. 2 αναφέρει ότι: «...σύμφωνα με το πρακτικό 8/27-9-1994 του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ι. Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης παρεχώρησε στην μητρόπολη τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής δια τας ανάγκας των ευαγών ιδρυμάτων της...».        
γ) Εν συνεχεία κατήγγειλα τον αρχιερατικό π. Γεώργιο Σουλιώτη και τον αδελφό του ότι απέκτησαν τεράστια περιουσία κινητή και ακίνητη μετά τον διορισμό του π. Γεωργίου Σουλιώτη ως αρχιερατικού επιτρόπου της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας το έτος 1994. Δημοσιεύω κατωτέρω το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών δια του οποίου με ενημερώνουν οι υπεύθυνοι του υπουργείου ότι έδωσαν εντολή διενεργείας διαχειριστικού οικονομικού ελέγχου της Ι. μητροπόλεως αριθ. πρωτ. 1097725/3777/14-10-2005 (έγγραφο 5ο).
Η κυρία επιθεωρήτρια στο κεφάλαιο ‘’Έλεγχος καταγγελιών’’ σελίδα 22 του πορίσματός της στην περ. 5 αναφέρει: «...Όμως από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι για τα οικονομικά έτη 1995-2001 μετά το αριθ. 2304/13-8-2001 έγγραφο της οικονομικής επιθεωρήτριας, διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Ιλίου τόσο στον αρχιερατικό Γεώργιο Σουλιώτη όσο και στον αδελφό του» και στην περ. 6 αναφέρει ότι: «Επειδή ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των παραπάνω εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας προτείνουμε τη διενέργειά του από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο».

Επίσης δημοσιεύω την ένορκη κατάθεσή μου εις το υπουργείο Οικονομικών δια την διενέργεια του οικονομικού ελέγχου της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας την 5/7/2006 (έγγραφο 6ο). Στις 3/7/2006 με ενημέρωσε τηλεφωνικά η κυρία επιθεωρήτρια να μεταβώ εις το γραφείο της την 5/7/2006 δια να καταθέσω ενόρκως.
Ο ίδιος ο μητροπολίτης διέδιδε εις τους ιερείς της μητροπόλεως ότι ουδέν μεμπτό σύμφωνα με την καταγγελία  μου ευρέθη από τον οικονομικό έλεγχο στη μητρόπολη και ως εκ τούτου θα με συντρίψει δια μηνύσεως. Δια την απειλή αυτή ενημερώθηκα από δυο ιερείς της μητροπόλεως και αμέσως κατέθεσα αίτηση προς το υπουργείο ενημερώνοντάς τους δια την απειλή αυτή και συγχρόνως ζητούσα να μου κοινοποιήσουν την ένορκη κατάθεσή μου καθώς και το οικονομικό πόρισμα. Η αίτηση μου αυτή πήρε αριθ. πρωτ. 1108895/8-12-2006 ΔΕΚΟ.  Δημοσιεύω κατωτέρω το σχετικό έγγραφο του υπουργείου αριθ. πρωτ. 1108895/5065-Α/14-2-2007 (έγγραφο 7ο) δια την παραλαβή των ανωτέρω ζητηθέντων εγγράφων.

Δημοσιεύω επίσης το έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ιλίου προς εμέ το οποίο αφορά τους αδελφούς Σουλιώτη με αριθ. πρωτ. 10593/24-7-2006 (έγγραφο 8ο).
Δημοσιεύω επίσης την πορισματική έκθεση της οικονομικής επιθεωρήτριας αναφορικά με τη διενέργεια διαχειριστικού – οικονομικού έλεγχο στην μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών αριθ. πρωτ. 5647/19-9-2006 (έγγραφο 9ο).

Εις το σημείο αυτό επισημαίνω ότι ο οικονομικός έλεγχος αφορά την μητρόπολη Ν. Ιωνίας και όχι τα φιλανθρωπικά Ιδρύματα αυτής. Το πόρισμα δια τον έλεγχο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δεν μου έχει δοθεί ακόμη σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του υπουργείου την οποία εδημοσίευσα την 25/2/2017 με Θέμα. Ένατος μάρτυρας κατηγορίας. Επίσης όταν λάβω το πόρισμα δια τα ιδρύματα θα το δημοσιεύσω.
Συγχρόνως προς τα ανωτέρω οι εξελίξεις προχωρούσαν και το ΣτΕ είχε εκδώσει την 1557/2005 απόφαση υπέρ εμού με την οποία έπρεπε να αποκατασταθώ εργασιακά και οικονομικά. Ωστόσο ο μητροπολίτης δεν ήθελε να εφαρμόσει την απόφαση. Δια την αδικία αυτή που εγένετο προς το πρόσωπό μου από τον μητροπολίτη Κων/νο, παραβιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ., δεν με αποκατέστησε εργασιακά και δεν μου έδιδε κανονικά τον μισθό μου αλλά ούτε και τα παρακρατηθέντα χρήματα του ¼ εκ του μισθού μου από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2001. Τότε εν πλήρη αγανακτήσει πως είναι δυνατόν να μην εφαρμόζει ο μητροπολίτης την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ δοθείσης της ευκαιρίας του οικονομικού ελέγχου στη μητρόπολη εζήτησα εγγράφως από την οικονομική επιθεωρήτρια να παρέμβει στον μητροπολίτη ώστε να σταματήσει την εις βάρος μου αδικία.

Δια του λόγου το αληθές δημοσιεύω κατωτέρω την σχετική αίτησή μου προς την κυρία επιθεωρήτρια. Η κυρία επιθεωρήτρια στη σελίδα 23 και 24 του πορίσματός της αναφέρει επί του θέματος ότι: «... δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός μου από εκείνη...».    
 
Αριθ. πρωτ. 4133/10-7-2006
ΑΙΤΗΣΗ
Γρηγορίου Σταμούλη οδηγού μητροπολιτικού αυτοκινήτου
Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας
Κατοίκου Ν. Ιωνίας οδός Ε. αριθ. ..
Ν. Ιωνία τη, 10/7/2006
ΠΡΟΣ
Το υπουργείο Οικονομικών Κολωνού 2 Αθήναι
(υπ` όψιν κ. Σ.,  γρ. 204)
Σας γνωρίζω ότι η απόλυσίς μου ΦΕΚ 60/21-3-2001τυγχάνει άκυρος διότι το ΣτΕ με την 1557/2005 απόφασή του ακύρωσε την απόλυσή μου υπ` αριθ. 1/8-3-2001 Πράξις του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επίσης σας γνωρίζω ότι ο εκκαθαριστής της μητροπόλεως Ν. Ιωνίας έως σήμερα δεν μου παραδίδει ακέραιο τον μισθό μου και συνεχίζει παρανόμως την παρακράτηση του ¼ του μισθού μου παρά το γεγονός ότι με την από 17/2/2006 αίτησή μου (αριθ. πρωτ. 183) εζήτησα να μην γίνεται η περικοπή καθώς και την επιστροφή των παρακρατηθέντων από του Απριλίου 2001 έως σήμερα.
Επίσης με την από 16/2/2006 αίτησή μου (αριθ. πρωτ. 794) εζήτησα από τον Νομικό Σύμβουλο της Ιεράς Συνόδου τα ως άνω αιτήματα να γίνουν δεκτά.
Παρακαλώ θερμώς να δώσετε εντολή να σταματήσει η εις βάρος μου αδικία δεδομένου ότι γίνεται επανάληψη της δίκης (αριθ. πρωτ. 270/14-6-2006) του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ι. Αρχιεπισκοπής και Ι. Μητροπόλεων από το οποίο αναμένω να εκδικάσει εκ νέου την υπόθεσή μου.
Συνημμένα:                                                                                     Ο Αιτών
1) ΣτΕ αριθ. 1557/2005                                                             ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
2) αριθ. πρωτ. 183/17-2-2006
3) αριθ. πρωτ. 794/16-2-2006
4) αριθ. πρωτ. 270/13-6-2006
5) αριθ. πρωτ. 007/26-3-1999 Ένωση Πολυτέκνων      
Όταν έλαβα ανά χείρας το οικονομικό πόρισμα και το διάβασα διαπίστωσα πολλές παρατυπίες εκ μέρους της κυρίας επιθεωρήτριας και επεσήμανα εις το υπουργείο αυτά τα οποία θεωρούσα παράτυπα χωρίς να έχω βοήθεια από ανθρώπους με ιδικές γνώσεις επί του θέματος. Δημοσιεύω κατωτέρω τη σχετική καταγγελία μου την οποία κοινοποίησα και στο υπουργείο Παιδείας.
 
Αριθ. πρωτ. υπ. Οικονομικών 1022703/5-3-2007   ΔΕΚΟ
Αριθ. πρωτ. υπ. Παιδείας 25968/Α/5-3-2007
ΠΡΟΣ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γεν. Δ/νση Οικονομικής Επιθ/σης Δ/νση Επιθ/σης ΔΔΝΠ και ΔΕΚΟ Τμήμα Α’ Θεμιστοκλέους 5 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Απάντηση εις το υπ` αριθμ. 1108895/5065-Α/14-2-2007 διαβιβαστικό έγγραφο του πορίσματός σας περί οικονομικού ελέγχου στην Ι. Μητρόπολη Ν. Ιωνίας.
Εις απάντηση του υπ` αριθμ. 1108895/5065-Α/14-2-2007 διαβιβαστικό έγγραφο εις το οποίον επισυνάπτεται το Πόρισμα του Οικονομικού ελέγχου εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας έχω να επισημάνω τα κάτωθι:
Το ανωτέρω Πόρισμα δεν έχει καμία σχέση με την χρονική περίοδο στην οποία αναφέρθηκα όταν έκανα την σχετική καταγγελία το 2002, για την πριν το 2001 περίοδο κατά την οποία είμαι βέβαιος ότι συνέβησαν τα καταγγελλόμενά μου (αντίγραφα των προηγουμένων καταγγελιών μου σας επισυνάπτω ώστε να λάβετε γνώση εκ νέου και να ενεργήσετε τα δέοντα).
Η περίοδος 1994-2001 έχει να παρουσιάσει αρκετές ατασθαλίες και κατά την περίοδο αυτή έχουν σχέση ο π. Ι.Λ., ο π. Γεώργιος Σουλιώτης και ο αδελφός του ΝΣ. .
Επιγραμματικά αναφέρομαι επί του Πρίσματός σας:
1) Στην σελ. 4, 3 όπου γίνεται λόγος για τον παραιτηθέντα λογιστή της μητροπόλεως π. Ι.Λ. τον οποίο κατήγγειλα για παράνομη κατακράτηση χρημάτων κατά την παράδοση των ετησίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την εφορία και μη έκδοση αποδείξεων. Την τακτική αυτή εφαρμόζει και ο νέος λογιστής Γ.Κ. εισπράττοντας από κάθε ιερέα της μητροπόλεως 35€ χωρίς απόδειξη. Στο θέμα αυτό δεν απαντήσατε επί της ουσίας γιατί;
2) Στην σελ. 5,  3-4 αναφέρεστε στην απόλυσή μου, διατί απόλυση; Αφού δεν υφίσταται, διότι το ΣτΕ ακύρωσε την απόλυσή μου όπως πολλή καλά γνωρίζει η κ. Επιθεωρήτρια, ενώ θα έπρεπε να είμαι στην θέση του οδηγού της μητροπόλεως, ο μητροπολίτης συνεχίζει να παρανομεί παρά το γεγονός ότι ο νομικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου κ. Μαρίνος γνωμοδότησε το 2006 ότι πρέπει να επιστρέψω στην εργασία μου, να λαμβάνω εξ ολοκλήρου την μισθοδοσία μου και να μου επιστραφούν εντόκως τα παρακρατηθέντα χρήματα από το 2001 έως σήμερα. Επίσης υπενθυμίζω στην κ. Επιθεωρήτρια ότι η κίνηση του μητροπολιτικού αυτοκινήτου από τον κ. Ι.Σ. τυγχάνει παράνομος και η μητρόπολη επιβαρύνεται με έναν επιπλέον μισθό.
3) Στην σελίδα 6 αναφέρεστε στον Ιερό Ναό του Γηροκομείου Ν. Ιωνίας Παναγία Ελεούσα ότι δεν λειτουργεί. Αυτό είναι ψευδέστατο διότι διαθέτει εφημέριο, παλαιότερα δε είχε μόνιμο εφημέριο.
4) Στην σελ. 7 αναφέρεστε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιερωνύμου ότι δεν λειτουργείται. Σας γνωρίζω ότι κατά καιρούς λειτουργείται και ο μητροπολίτης προτρέπει τους εφημερίους να πραγματοποιούν στην Μονή εκδρομές για ενίσχυση καθώς και στης μεγάλες εορτές στέλνει εφημερίους για να λειτουργούν. Στην ίδια σελίδα αναφέρεστε στην σχολή πληροφορικής η οποία στεγάζεται στο Αναστασιάδειο Ίδρυμα με δωρεάν φοίτηση. Αυτό είναι ψέμα αφού ο κάθε μαθητής της σχολής πληρώνει 30€ το μήνα.
5) Στις σελ. 21, 22 γίνετε λόγος για την καταχώρηση του ποσού των 5.000.000 δρχ. από την Γενική ΑΕΔΑΚ προς την Ιερά μητρόπολη. Πως είναι δυνατόν με μια υπεύθυνη δήλωση του μητροπολίτου να δίνεται άφεση αμαρτιών; Ο έλεγχος της Επιθεωρήτριας είναι πλημμελείς διότι στην παραπάνω περίπτωση για την αξία των κατασκευών απαιτείται η έκδοση τιμολογίων από τον εργολάβο επίσης η σχετική σύμβαση με της προϋποθέσεις εκτέλεσης και ο χρόνος εκτέλεσης του έργου. Σε αυτές της παρανομίες αναφερόμουν στις καταγγελίες μου της οποίες η Επιθεωρήτρια δεν εξέτασε καθόλου. Επομένως δεν εξεδόθησαν τιμολόγια για αξία 5.000.000 δρχ. από τον εργολάβο. Επίσης δεν αναφέρθησαν πουθενά από την Επιθεωρήτρια η σχετικές αποφάσεις που ορίσθησαν η εκάστοτε διαχειριστές από τον μητροπολίτη. Προκύπτει ότι η Επιθεωρήτρια δεν διενήργησε έλεγχο δαπανών ήτοι εάν διετέθησαν νομίμως η επιχορηγήσεις πράγμα που αποτελούσε υποχρέωση και αντικείμενο ελέγχου και το οποίο τελικά παρέκαμψε. Επίσης κάνετε λόγο για το εάν ο π. Γεώργιος Σουλιώτης είναι διευθυντής η διαχειριστής στο Γηροκομείο «Καλός Σαμαρείτης». Αυτό δεν έχει ουδεμία σχέση με την καταγγελία μου η οποία αναφέρεται στην αύξηση της περιουσίας των αδελφών Σουλιώτη από το 1994. Στην ένορκη κατάθεση που έδωσα στην κ. Επιθεωρήτρια απάντησα ότι από τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσα υπογράφει ως διευθυντής.
6) Στην σελ. 23 αναφέρεσθε στο θέμα της καταμετρήσεως των χρημάτων του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής. Για το θέμα αυτό σας είχα καταγγείλει ότι συμμετείχα στον διαχωρισμό των χρημάτων με άλλα 4 άτομα χωρίς να είμεθα νομότυπη επιτροπή. Τα έσοδα το 1994 ήσαν περίπου 1.000.000 δρχ. τον μήνα. Δεν γνωρίζω όμως που καταθέτουν τα χρήματα αυτά και πόσα. Η αναφορά σας στο θέμα αυτό επισημαίνεται για τα έτη 2001-2005 για τα οποία εγώ δεν γνωρίζω ούτε τα μέλη της επιτροπής ούτε πόσα χρήματα μετρούν.
Στην ίδια σελίδα κάνετε λόγο για τον οικονομικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των αδελφών Σ. από την Δ.Ο.Υ Ιλίου χωρίς να γνωρίζω τα αποτελέσματα διότι η Δ.Ο.Υ. Ιλίου αρνείται να μου χορηγήσει αντίγραφο του γενομένου ελέγχου. Η ανωτέρω καταγγελία μου εμπίπτει στο χρονικό διάστημα 1994-2001 για το οποίο θα έπρεπε να δώσετε προσοχή και σημασία διότι σ` αυτήν την χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκαν οι μη νομότυπες εργασίες και σε αυτήν την περίοδο ο μητροπολίτης έδιδε εντολή στον λογιστή της μητροπόλεως Κυριαζή να εξουσιοδοτεί τον Ν.Σ. για την είσπραξη των εκατομμυρίων από την Τράπεζα για τα πάσης φύσεως κατασκευαστικά έργα στην μητρόπολη και τα Ιδρύματα.
Οι διαπιστώσεις του διενεργηθέντος ελέγχου φανερώνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην οικονομική διαχείριση και επιχειρείτε η όλη ιστορία να πέσει στα μαλακά ο μητροπολίτης και οι συνεργάτες του.
Τέλος σας αναφέρω ότι ο παρών οικονομικώς έλεγχος βάσει των καταγγελιών μου δεν ανταποκρίνεται στο χρονικό διάστημα της αναφοράς μου αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο χωρίς αποτέλεσμα γιατί ο φόρτος εργασίας της υπαλλήλου του υπουργείου Οικονομικών και ο δειγματοληπτικός έλεγχος δεν εμβάθυναν στην όλη υπόθεση.
Ο δεύτερος οικονομικώς έλεγχος των Ιδρυμάτων εκ μέρους του υπουργείου καλόν είναι να περιορισθεί στο χρονικό διάστημα των καταγγελιών μου, διότι μετά το 2001 η τακτική των εργοληπτών διαφοροποιήθηκαν λόγω των καταγγελιών μου.
Ο Καταγγέλλων
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Οδηγός Μητροπολιτικού Αυτοκινήτου
Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας
Κατοίκου Ν. Ιωνίας οδός Ε. αρ. ..
Κοινοποίηση
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
Και Θρησκευμάτων Δ/νση εκκλησιαστικής
Διοίκησης κ. Ρένεση. 
Μετά την ανωτέρω ενέργειά μου, το υπουργείο οικονομικών κινητοποιήθηκε άμεσα και μου κοινοποίησε το κατωτέρω δημοσιευόμενο έγγραφο προς την κυρία επιθεωρήτρια προκειμένου να δώσει εξηγήσεις δια τις ανωτέρω αιτιάσεις μου. Δια του λόγου το ασφαλές δημοσιεύω κατωτέρω το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών προς την κ. επιθεωρήτρια αριθ. πρωτ. 1022703/1247-Α/11-4-2007 (έγγραφο 10ο).                      
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
τέως οδηγός Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.
 
 
 
Έγγραφο 1ο
 
Έγγραφο 2ο


 
Έγγραφο 3ο
 
Έγγραφο 4ο


 Έγγραφο 5ο
 
Έγγραφο 6ο 
Έγγραφο 7ο

 
Έγγραφο 8ο


Έγγραφο 9ο
  
Έγγραφο 10ο